Publicat el 19/09/2016

Bases premi especial, X Aniversari, de Poesia i Narrativa, que enguany està dedicat a Badalona. Aquest concurs el convoca l´Associació Badalona Poètica.

· Al concurs hi pot participar tothom, a partir de 50 anys.

· El tema és Badalona. El titulo ha de ser: BADALONA

· Les obres han de ser inèdites.

· Cada participant pot presentar un poema i una narrativa, ja sigui en català o en castellà.

· Dels treballs se n´han de lliurar 5 còpies, en fulls DIN-A4, escrits a una sola cara, a doble espai i amb lletra 12. A més s´enviarà una còpia, en format Word (no pdf), amb la plica, a l´adreça electrònica: concursliteraribdn@terra.com . Els poemes no podran tenir més de 50 versos i les narratives, més de 2 fulls.

· Les obres es presentaran dins d´un sobre tancat, a l´exterior del qual hi ha de constar el nom del premi i la modalitat (poesia o narrativa). A dins del sobre n´hi anirà un altre, plica, en el que hi constarà la identificació de l´autor (nom, cognoms, adreça, població, telèfon, adreça electrònica i una fotocopia del DNI per les dues cares).

· Els participants poden enviar els seus treballs fins el dia 15 d´octubre de 2016 a: Joan Seus Cartró, apartat de correus nº 293, 08910 Badalona, o deixar-los a la bústia del c/ Mercè num. 14 de Badalona.

· El jurat estarà format per persones vinculades a la vida cultural de Badalona.

· El jurat triarà 3 treballs de cada modalitat, d´entre els quals, sortirà el premi guanyador: El nen que salta. A cada un dels finalistes se´ls entregarà un diploma i el llibre amb els treballs finalistes, prèviament revisats ortogràficament.

· El jurat queda facultat per desestimar qualsevol treball presentat que no compleixi amb aquestes bases. El jurat queda facultat per declarar algun premi desert, si no hi ha cap treball que tingui la qualitat suficient. El jurat queda facultat per resoldre qualsevol incidència que es pugui presentar referent al concurs.

· En cap cas es tornaran els treballs, que es podran recollir, prèvia trucada al telèfon d´informació. Els treballs no recollits durant el primer trimestre del 2017, seran destruïts.

· Per a més informació es pot trucar al 659.45.00.45 o contactar amb l´adreça electrònica anterior.

· Creadora del concurs: Maria Batlle Gil.

El lliurament de premis:
Dia:
16 de Desembre de 2016
Hora: a les 17 hores
Lloc:  al MUSEU DE BADALONA
Plaça de l´Assemblea de Catalunya, 1.

Deixa un comentari