Publicat el 24/02/2021

La proposta està en exposició pública i s’hi poden presentar al·legacions fins al 15 de març

L’Ajuntament de Llavaneres enviarà volants d’empadronament a tots els residents dels habitatges inclosos en la reforma del Nomenclàtor de carrer. Aquesta reforma afecta 29 carrers de la vila: (https://ajllavaneres.cat/pagina.php?id=15874), segons la proposta presentada per la Comissió municipal del nomenclàtor.
En aquests moments, la proposta està en exposició pública fins al 15 de març  i, fins llavors, s’hi poden presentar al·legacions a través d’una instància genèrica (https://sedesimplifica01.absiscloud.com/).
L’enviament del volant d’empadronament agilitzarà el canvi de l’adreça de residència als veïns quan els calgui. A més, l’Ajuntament s’encarregarà de notificar les modificacions a tots els ens públics i a Correus.

Podeu consultar les noves denominacions dels carrers en : https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=41.56921859787313%2C2.4878756167753524&z=14&mid=1U8DWQf69u_NJfaw8KvnibKrDQGOdDtv-

Consulteu les preguntes freqüents: https://ajllavaneres.cat/document.php?id=15928 que hem elaborat per resoldre alguns dubtes.

Amb l’objectiu de fer més fàcil i àgil el canvi d’adreça postal als veïns que resideixen en els carrers inclosos en la renovació del nomenclàtor, el consistori farà arribar de manera personalitzada els nous volants d’empadronament, si acaben sent oficials (l’aprovació està pendent del vistiplau del ple municipal).
Amb aquest document, els usuaris podran fer els canvis d’adreça que siguin necessaris quan els calgui. Pel que fa als documents notarials només és necessari esmenar-los en cas de canvi de titularitat de l’immoble. En aquestes circumstàncies, l’Ajuntament oferirà de manera gratuïtat el document oficial que es requereixi per al tràmit de canvi de nom.
A més dels organismes oficials, el consistori també notificarà els canvis de noms de carrers a les empreses encarregades de la navegació digital i dels serveis de mapes.

Comissió del nomenclàtor
La comissió municipal del nomenclàtor està presidida per l’alcalde i integrada per un representant de cada grup municipal, per l’arvixer municipal, per membres del Museu Arxiu de Llavaneres i per un treballador de l’àrea de serveis tècnics de l’Ajuntament.

 

 

 

 

Deixa un comentari