Publicat el 21/03/2016

La visita serà el diumenge 27 de març a les 11 h als Forns romans de la Fornaca (C. Eduard Calvet i Pintó, s/n). 
La visita és gratuïta però cal inscripció prèvia a Museu Arxiu de Vilassar (museu@vilassardedalt.cat o 93 750 74 88).

Dos dels forns, excavats en la seva totalitat en els marges naturals d’argila, estan composats de doble cambra, una inferior destinada a la combustió de la llenya d’alzina i la superior o de cocció en la qual es situaven les peces ceràmiques destinades a la cuita. Les dues cambres estaven separades per una graella configurada per vuit arcs radials que arrenquen del perímetre de la cambra de combustió i conflueixen en una columna central.

A la cambra de combustió s’hi accedia per una boca per tal d’introduir els feixos de llenya, netejar les cendres resultants i regular el tiratge del forn. De les cambres de cocció superiors només se’n conserven les primeres parts de la base, tot i que es pot afirmar que formaven una cúpula amb una sortida del fum i una porta per tal d’introduir i retirar les peces un cop cuites.

La terrisseria de la Fornaca va funcionar entre els segles I i II d.C.

Deixa un comentari