Publicat el 02/12/2016

Unió de Pagesos convoca la pagesia de tot Catalunya a una mobilització general del 26 al 28 de gener del 2017 en defensa de la dignitat del camp català i pel reconeixement social de l’activitat agrària. Amb el lema Lluita amb Unió de Pagesos per la dignitat de la pagesia, aquesta acció es porta a terme per la necessitat de renovar el contracte de la societat amb el camp en la conjuntura de canvi polític i social que viu Catalunya. 

El nou model de país ha d’incardinar la Catalunya pagesa per les seves funcions: assegurar la provisió d’aliments a la població, la conservació dels recursos naturals i el manteniment del paisatge agrari i rural; i garantir l’ocupació equilibrada del territori. 

El sindicat fa una crida a tots els pagesos i pageses a lluitar amb Unió de Pagesos perquè les institucions del país respectin el mandat de les eleccions sindicals al camp, les quals estableixen un grau de representativitat que cal respectar a l’hora de buscar interlocutors i agents socials en tot allò que ateny tant a les branques sectorials com a la gestió del territori. En les darreres eleccions celebrades el març del 2016, Unió de Pagesos va obtenir les 2/3 parts de la representativitat de la pagesia, i aquesta confiança obtinguda és un instrument de validació democràtica de les negociacions, els acords i les iniciatives empreses sobre el camp català. Per això, el sindicat denuncia que càrrecs polítics no fan complir aquesta representativitat en el conjunt dels organismes, que van dels òrgans sectorials del Departament d’Agricultura fins a les juntes rectores dels parcs naturals, com seria pertinent. 

D’altra banda, les prioritats de les polítiques agràries establertes en diferents ocasions pel Parlament de Catalunya, la darrera en el debat de política general del 6 d’octubre, són menystingudes. El cas més clar és que actualment el Govern no ha respectat les prioritats de programació i execució del Programa de Desenvolupament Rural, cosa que ha comportat retallades injustificables en la modernització de les explotacions, en mesures socialment sensibles com les d’agroambient i clima, les adreçades a les produccions ecològiques i les compensatòries de l’activat agrària en zones desafavorides i de muntanya. 

Per a Unió de Pagesos, més que mai, urgeix un paquet legislatiu que garanteixi la justícia i l’equitat en el comerç i la distribució dels productes alimentaris. Això passa, entre altres, per l’actualització de les llotges i els mecanismes estadístics públics, per tal que assegurin la transparència dels mercats. A més, cal una administració decidida a fer complir les normes actuals que ja regulen el mercat, la competència i el comerç alimentari. Cal recordar que del 2001 al 2015 la pagesia ha suportat una davallada del 39 % de la renda agrària per dos factors essencialment, per una Política Agrària Comuna que ha deixat de sostenir els preus, tenallada per la liberalització deslleial en l’accés al mercat interior de la Unió Europea, i pels oligopolis agroindustrials i comercials que rebaixen, fins i tot sota costos, els preus pagats als productors. 

Unió de Pagesos considera que l’Administració ha de garantir que l’accés de la població al medi rural i natural tingui en compte la convivència amb les activitats agrícoles, ramaderes i forestals. D’altra banda, l’increment de l’impacte de la fauna cinegètica, protegida i salvatge any rere any provoca importants pèrdues a els explotacions agràries. Per al sindicat, és del tot imprescindible un replantejament urgent en la gestió de la fauna salvatge a tot el territori, començant per dotar-se d’una legislació específica de caça —l’actual llei espanyola vigent és del 1970—, i de gestió de la fauna. La pagesia també necessita una legislació que garanteixi uns espais agraris protegits i productius, estudis d’impacte agrari que minimitzin i corregeixin els impactes de les infraestructures, l’homogeneïtzació de les normatives que regulen el sòl no urbanitzable i l’establiment del Pla sectorial agrari. 

Amb l’inici de la campanya Lluita amb Unió de Pagesos per la dignitat de la pagesia, el sindicat recorda que qüestions com la representativitat, els instruments de suport, les mesures compensatòries i l’equiparació dels recursos socials de la pagesia als de la resta de la ciutadania, han vingut de la mà de l’esforç conscient per reclamar-les i la lluita per aconseguir-les. Cal tenir en compte que les primeres eleccions sindicals al camp no es van celebrar fins ben entrada la democràcia, el 1994, i com a conseqüència de la lluita sindical. 

El sindicat fa una crida a la pagesia, a la gent del món rural i a la ciutadania que ho vulgui a organitzar-se i a participar en la primera marxa pagesa a Barcelona per la dignitat del camp català. La marxa de tractors sortirà el 26 de gener de les comarques de Muntanya, les de Lleida, les de la Catalunya Central, les de Girona, les del Camp Tarragona, les de les Terres de l’Ebre, i les de l’Àrea Metropolitana cap a la capital.

Foto: Francesc Bancells, coordinador territorial de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i Vicenç Compte, membre de la Comissió Permanent Comarcal del Vallès Oriental d’Unió de Pagesos

Deixa un comentari