Publicat el 31/03/2015

Unió de Pagesos lamenta la desaparició del sistema de quotes làcties, l’objectiu del qual era equilibrar el mercat i fer rendible la producció, i insisteix en demanar a les administracions, especialment en aquest moment, que actuïn amb contundència contra els abusos de la indústria i la gran distribució.
Per al sindicat, l’acció de la indústria i la distribució, que han utilitzat la seva posició de domini per manipular el mercat a favor seu i en perjudici dels ramaders, ha provocat el fort desequilibri existent en la cadena de valor del sector lleter, ja que els primers imposen preus molt baixos. En aquest sentit, el sistema de quotes no podia ser eficient per equilibrar el mercat, tal com estava previst, mentre les administracions no actuessin contra els abusos de la indústria i la distribució. Per això, Unió de Pagesos exigeix ara contundència contra aquestes accions.
Les dades del propi ministeri d’Agricultura, com les dels estudis de la cadena de valor i formació de preus de la llet líquida envasada, corroboren aquest fet: en la campanya 2009-2010 la indústria làctia va obtenir un benefici de l’1 per cent, mentre el sector productor va ser del -10 per cent, i en la campanya 2011-2012, el benefici de la indústria va ser del 2 per cent i el dels productors d’un -3 per cent.
Unió de Pagesos considera que a la presumpta manipulació del mercat de la llet cal sumar-hi la inacció de les administracions per fer-hi front. Tot i que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha sancionat amb 88,2 milions d’euros indústries lleteres per pràctiques anticompetitives, el sindicat adverteix de la dificultat de reparar el greuge per als productors, ja que l’import de la sanció va a parar directament al Tresor Públic estatal.
Per al sindicat, el fet que la gran distribució hagi convertit la llet en un producte reclam per vendre en les seves grans superfícies, fins i tot utilitzant la venda a pèrdues, prohibida per llei, ha agreujat encara més la situació per als productors. A més, això ha contribuït a malmetre la imatge d’aquest aliment i ha impedit que el seu preu evolucionés d’acord amb l’encariment dels costos de producció.
D’altra banda, Unió de Pagesos, que participa en la Taula Sectorial de Llet, insisteix en demanar la regulació de la venda directa de llet crua a les explotacions, com està permès a França o a Itàlia, com una via per resoldre part dels problemes del sector i per tal de potenciar el valor afegit del producte, que és un aliment de màxima qualitat higiènica i alimentària.

Deixa un comentari