Publicat el 15/02/2016

Unió de Pagesos denuncia els abusos dels obtentors de llavors a l’hora de reclamar el pagament de royalties de varietats protegides als productors d’herbacis que es guarden part de la collita per ser emprada com a llavor de sembra en les seves explotacions. El sindicat va exposar aquesta situació en la ponència La reutilització de varietats protegides com a llavor de sembra, en una jornada sobre cereals organitzada per Unió d’Unions a l’Auditorio Caja Círculo de Burgos, i a la què van assistir més de 500 cerealistes.

El sindicat va endegar una campanya d’assessorament a la pagesia l’any 2012, fruit de l’increment de cartes enviades per part de l’empresa Geslive (obtentora de llavors) on es reclamava el pagament de royalties als pagesos que es guarden part de la collita com a llavor de sembra.
Arran d’aquesta campanya Unió de Pagesos ha detectat certes irregularitats, per part de Geslive, a l’exigir el pagament dels royalties a la pagesia, per exemple a petits productors (els que produeixen menys de 92 tones de cereal a l’any), que per normativa hi estan exempts, o l’obligació de pagar 12€/tona en concepte de royaltes per part d’empreses de neteja de llavor, independentment de si netejaven varietats protegides o eren petits productors de cereal; o el fet de no demostrar, per part de Geslive, que efectivament disposen de la titularitat dels drets d’obtentor o reclamar imports de pagament superiors als que marca la normativa per la reutilització d’aquestes varietats protegides.

Unió de Pagesos considera que la tasca de millora vegetal té un cost i que és legítim que les empreses que s’hi dediquin n’obtinguin un benefici, i que aquest cost ja el paga la pagesia al comprar les llavors R1 o R2 d’aquestes varietats protegides. Però el sindicat s’oposa a haver de pagar cada any per la reutilització d’aquestes llavors, ja que aquesta ha estat una pràctica tradicional de la pagesia, sense la qual les empreses de llavors no haguessin pogut desenvolupar la seva tasca de millora. En aquest sentit, Unió de Pagesos planteja la qüestió de si a compra d’una varietat protegida per part de la pagesia és veritablement una compra o un lloguer.

El sindicat estima que el cost dels royalties en la reutilització de part de la collita com a llavor de sembra suposa entre un 1% i un 3% dels costos mitjans del conreu de cereals de secà, i considera injust que un cop pagat el royalty corresponent al comprar la llavor R1 o R2 s’hagi de continuar pagant, any rere any. 

Deixa un comentari