Publicat el 07/11/2014

La Regidoria de Benestar Social i Igualtat de Llavaneres manté el compromís amb les famílies que més ho necessiten i durant aquest 2014 ja s´han atorgat 160 ajuts, distribuïts entre una setantena de llars, dins del Pla d´Ajut a les Famílies. Aquest pla té com a objectiu garantir els subministraments bàsics i per a alimentació o per fer costat en cas de necessitar un allotjament temporal, i també s´hi inclouen ajuts per a medicaments i per a tractaments terapèutics. Els serveis socials municipals també fan balanç dels ajuts del Servei d´Atenció a la Dependència.


Pla d´Ajut a les Famílies
Aquest pla va néixer l´any 2009 amb l´objectiu de donar suport a les famílies per tal de pal·liar i reduir l´impacte negatiu de la crisi en les economies familiars. Els ajuts són diversos, temporals i es constitueixen com un suport bàsic per a les famílies. Segons detallen els serveis socials municipals, els ajuts atorgats durant aquest 2014 han estat:
– Ajuts per garantir els subministraments bàsics: amb un màxim de 3 rebuts l´any per nucli familiar.
– Ajuts a allotjaments temporals: en cas de desnonament i davant la impossibilitat de no poder accedir a algun recurs públic.
– Tractaments terapèutics: beques de logopèdia i psicòleg municipal, lligat a un pla de treball i amb assistència obligatòria a les sessions.
– Ajuts per a medicaments: amb recepta mèdica i informe mèdic
– Ajuts per alimentació i necessitats bàsiques de subsistència
Entre els mesos de gener a setembre, s´han atorgat ja un total de 160 ajuts adreçats a 67 famílies. En el mateix període del 2013, es van lliurar un total de 188 ajuts per a 39 famílies.
 
Qui pot ser beneficiari d´aquests ajuts?
Totes aquelles famílies empadronades al municipi de Sant Andreu de Llavaneres, amb una antiguitat mínima de tres mesos.
Donada la situació econòmica actual, es consideren beneficiàries dels ajuts aquelles que:
– Tenen menors a càrrec
– Estan en situació d´atur o de subsidi o bé ja el tenen esgotat
– No disposen d´ingressos
– Han esgotat els estalvis que tenien
– Han estat receptors de la PIRMI recentment
Els ajuts es valoren en funció d´un barem que té en compte la situació econòmica actual del nucli familiar de convivència.
Servei d´Atenció a Domicili
A més del Pla d´Ajuts a les Famílies, una altra eina per fer costat a les persones que més ho necessiten és el SAD: el Servei d´Atenció a Domicili, que atén totes aquelles persones empadronades en el municipi que necessitin un ajut personal en el seu domicili. Durant aquest any 2014, s´ha donat servei a 67 usuaris, d´un total de 40 famílies; unes xifres que representen un increment respecte l´any anterior, quan es van atendre 45 usuaris de 38 famílies.
Concretament, entre els mesos de gener a setembre de 2014, s´han ofert 2.737,5 hores del SAD Social; i pel que fa al SAD de dependència, durant el mateix període, s´han gestionat 2.039,5 hores de servei.
Els requisits són diversos però es tenen en compte els ingressos econòmics del nucli de convivència. En aquests moments, el SAD atén principalment a persones grans que viuen soles o amb el seu cònjuge, a famílies amb infants que necessiten suport per la cura dels fills, a persones que pateixen alguna disminució…
D´altra banda, des de l´entrada en vigor de la Llei de dependència, el SAD adreçat a persones que tenen reconegut un grau de dependència s´ha incrementat en nombre d´hores i també en nombre d´usuaris atesos.

Deixa un comentari