Publicat el 11/03/2019

La Torre de Can Nadal, la Torre de can Mir i la Torre de can Rufau eren les torres de guaita i de defensa que es van construir a Vilassar de Mar durant el segle XVI per vigilar els possibles perills i donar refugi als vilatans

De les tres torres, només es conserva la de Can Nadal.
Per preservar la memòria històrica, s’han posat tres plafons informatius al carrer: a la plaça de l’Ajuntament, la corresponent a can Mir; al Camí Ral, 16, la de can Rufau; i a la plaça Pau Vila, la de la Torre d’en Nadal.
Cada faristol compta amb un mapa de situació de les tres torres, una imatge antiga i una breu història en tres idiomes (català, castellà i anglès), que es pot ampliar amb el codi QR que et dirigeix al web municipal.  Ç
Torre de can Mir, anomenada de can Mi (actual Ajuntament) De planta rodona, la torre de can Mi estava vinculada a la família Mir, un dels tres cognoms, juntament amb els Lledó i els Saura, que apareix en el fogatge de 1515 en el nucli del Veïnat de Mar. La torre i la masia s’emplaçaven a l’espai de l’actual Ajuntament i durant un temps va ser un hostal. En un plànol de 1887, la torre apareixia aterrada. En el moment de construir-se l’Ajuntament, el 1962, només en quedava la planta baixa, que servia de magatzem de les parades del mercat que se celebrava a la plaça.Més informació: http://www.vilassardemar.cat/torre-defensa-1  
Torre de can Rufau o can Lledó de mar (ca la Maria Espartera, Camí Ral, 13-17) Els Lledó de mar, una de les tres famílies originàries del Veïnat de Mar, van pagar el 1550 el rescat per l’alliberament dels seus fills, capturats pels sarraïns. Aquest incident segurament va impulsar la construcció d’una torre fortificada annexa a la masia, de la qual se n’ha conservat la llinda de l’entrada de la torre amb la inscripció “En l’any 1599 Antoni Lledó”. De la masia originària, que posteriorment va anar a mans de la família Rufau, es conserva la part central que correspon a l’actual número 16, coneguda popularment com ca la Maria Espartera. El 1998 va patir una restauració que va conservar la porta adovellada i la finestra gòtica, encara que dissortadament, a l’hora de la col·locació de les dues pedres de l’arc, es va fer a l’inrevés. Igual que les altres masies, també va ser hostal.Més informació: http://www.vilassardemar.cat/torre-defensa-2  
Torre de can Nadal (plaça de Pau Vila) La torre de can Nadal va ser construïda el 1551. El nom de can Nadal prové d’un traginer mallorquí que el 1636 va adquirir el mas i la torre i els va dedicar a l’hostalatge. La torre té planta baixa, dos pisos i un terrat pla. Mesura 12,1 m d’altura i 5,40 m de diàmetre a la part superior i 6 m a la base, i disposa d’una escala interior que segueix l’estructura de la construcció. Els sostres interiors són de volta a mitja esfera. Les obertures són forats d’espitllera per a la defensa, tret de dues finestres gòtiques. És molt possible que originàriament el pont no existís i que la torre s’unís amb la masia per mitjà d’una passera que es pogués recollir en cas d’atac.Més informació: http://www.vilassardemar.cat/torre-defensa-3

Deixa un comentari