Publicat el 12/01/2021

Per rebre atenció presencial, en ambdós serveis, cal concertar cita prèvia

Els Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) i el Servei d’Atenció Integral LGBTI del Masnou (SAI) es traslladen, temporalment, a l’edifici de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), situat al número 23 del carrer de Roger de Flor.
Per rebre atenció presencial en ambdós serveis, cal concertar la visita prèviament, a través dels correus electrònics cird@elmasnou.cat (per al SIAD) i sai@elmasnou.cat (SAI). Si es prefereix demanar cita per telèfon, el número al qual cal trucar és el mateix per a tots dos: 93 557 18 70.

Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)
Ofereix informació i assessorament amb professionals especialitzades en treball social, psicologia (per a dones, infants i joves) i dret.
S’adreça a totes les dones del Masnou, amb l’objectiu principal que puguin exercir plenament els seus drets en tots els àmbits: laboral, social, personal, familiar… Inclou, entre altres serveis, l’assessorament i l’atenció a les dones que es trobin en situacions de violència masclista.

Horari d’atenció:
Dilluns, dimecres i dijous: de 10 a 14 hores.
Dimarts i dijous: de 15 a 19 hores.

Servei d’Atenció Integral LGBTI del Masnou (SAI LGBTI)
Servei especialitzat per sensibilitzar i informar sobre la diversitat pel que fa a l’orientació sexual i les identitats de gènere i prevenir l’LGBTI-fòbia.
S’adreça a persones que hagin patit o estiguin en risc de patir discriminació o violència per identitat o expressió de gènere o per orientació sexual. També a les que necessitin assessorament o suport en els seus processos personals i als col·lectius, entitats o famílies que vulguin rebre informació sobre diversitat sexual i de gènere.

Horari d’atenció: El segon i quart dimarts de cada mes (excepte a l’agost), de 16 a 18 hores.

Més informació del SAID i el SAI LGBTI: http://elmasnou.cat/temes/igualtat

Deixa un comentari