Publicat el 04/05/2020

Aquests dies ha començat una actuació a diferents boscos del Maresme, la Selva i el Vallès Oriental per frenar l’expansió de l’eruga peluda del suro, que els darrers anys ha omplert els pobles d’aquesta zona, com Arenys de Munt, de nombroses papallones marronoses

L’eruga peluda del suro (Lymantria dispar) és la plaga més important a les masses frondoses de Catalunya i provoca un importantíssim perjudici econòmic al sector del suro. Tot i que generalment els suros afectats tornen a brotar, les defoliacions impedeixen que es faci la pela habitual de cada 12-15 anys i malmeten la producció sencera per pèrdua de qualitat del suro.
El sector estima en més de dos milions d’euros els perjudicis provocats per l’eruga peluda a Catalunya l’any 2019.

Actualment estem immersos en un dels pics poblacionals d’aquesta plaga, que dura entre 4 i 5 anys. Feia 20 anys que no se’n vivia cap a Catalunya, però ja l’any 2018 es van detectar focus inicials d’un atac important amb defoliacions de fins al 100% en més de 1.000 ha, principalment a la Selva.
Ja llavors se’n va fer un seguiment amb trampes de feromones i amb cartografia elaborada a partir d’imatges de satèl·lit, i les conclusions van fer preveure un increment molt significatiu de les afectacions per a la primavera de l’any passat, com així va ser.
Va ser l’any 2019 quan es van començar a fer tractaments aeris a 2.000 ha de 9 municipis de la Selva i el Maresme. El tractament va ser molt efectiu i l’afectació va arribar a ser de més de 6.000 ha.
Enguany també s’ha fet un seguiment de les postes, que fan preveure que l’afectació d’enguany superi les 10.000 ha, per la qual cosa s’ha planificat una campanya de tractaments sobre 6.000 ha a 14 municipis de la Selva, el Vallès Oriental i el Maresme. Els darrers seguiments sobre el terreny confirmen la previsió d’unes defoliacions més importants que l’any passat.

Per intentar frenar i controlar la plaga, aquest 2020 s’han començat a fer tractaments aeris, que són l’únic mètode de control viable a escala forestal i permeten millorar l’estat fitosanitari de l’arbrat, defensant els valors ecològics, paisatgístics, productius i recreatius dels alzinars i les suredes, disminuint els perjudicis i problemes que aquesta plaga ocasiona sobre els ciutadans que habiten o freqüenten boscos amb elevades afectacions.
A Arenys de Munt l’àrea on s’actuarà és entre la zona nord de Sobirans i el turó de Montalt.
El tractament aeri es fa d’acord amb la normativa, a ultra baix volum (3 l de producte/ha) i amb un producte biològic compatible amb l’agricultura ecològica i amb una persistència sobre les fulles inferior a dues setmanes.
Els treballs, evidentment, es realitzaran seguint tota la normativa vigent en el moment en relació amb les mesures per prevenir l’expansió del SARS-CoV-2 i garantint les mesures de seguretat.
El tractament compta amb l’informe favorable del Parc del Montnegre i el Corredor, la col·laboració de la Diputació de Barcelona per a la delimitació de les zones d’actuació, i els treballs previstos ja han estat comunicats als ajuntaments afectats, a les associacions de persones amb hipersensibilitat química, als apicultors, i als ramaders i pastors.

L’objectiu dels tractaments no és erradicar la plaga, sinó disminuir la intensitat i extensió de seva afectació i contribuir a ajudar a l’equilibri natural de la plaga, disminuint els importants danys que es produeixen, principalment sobre els suros i les alzines. A més, els tractaments contribueixen a evitar la debilitat o degradació de les masses ajudant a què no siguin més propenses a desequilibris posteriors produïts per altres insectes o de fongs.

 

 

Deixa un comentari