Publicat el 07/05/2020

L’empresa concessionària del servei de control de plagues inicia aquesta setmana tractaments específics als embornals dels carrers i altres indrets on s’acumula l’aigua per prevenir i combatre la presència de mosquits tigre

En aquests tractaments, els tècnics fan servir un producte biològic que evita que les larves arribin a l’estat adult. Aquests tractaments es faran de forma mensual, des del maig i fins al mes d’octubre, que són els mesos de més calor i els més favorables per a la propagació de l’insecte.

A banda d’aquestes accions, hi ha un seguit d’actuacions que es poden emprendre des de les llars per prevenir la proliferació del mosquit tigre.
Aquests són alguns d’aquests consells:

  • Cal buidar i posar sota cobert tots els objectes i contenidors on es pugui acumular aigua i evitar que s’inundin, per exemple, capgirant-los.
  • En el cas d’elements fixos i objectes que no es poden retirar, s’han de revisar atentament com a mínim dues vegades cada setmana i eliminar-ne qualsevol cúmul d’aigua, netejant-los i evitant que es tornin a omplir.
  • En el cas dels plats de test, quan no es puguin retirar cal mantenir-los secs.
  • En els casos en què es consideri imprescindible tenir alguna mena de recipient amb aigua i a l’exterior, cal que es mantinguin tapats amb una tapa o una tela de mosquitera prima (malla de 2 mm de mida màxima).
  • En recipients destapats (per exemple, abeuradors d’animals) cal que l’aigua es renovi dues vegades cada setmana, com a mínim.
  • Les canaleres de recol·lecció d’aigua de les teulades s’han de mantenir netes de restes vegetals. Així mateix, s’ha de fer el manteniment dels embornals dels patis.
  • Cal evitar els forats i les depressions del terra, i els forats dels arbres on es pugui acumular aigua (dessecant-los o col·locant-hi algun material inert que tapi el forat, com ara sorra, per evitar que hi entri l’aigua).
  • En el cas concret de les piscines, cal que l’aigua que continguin no esdevingui un focus de cria de mosquits. Quan estiguin buides, s’han de mantenir del tot eixutes. En el cas de piscines plenes d’aigua, s’han de mantenir en condicions higièniques i sanitàries mitjançant els tractaments de l’aigua adequats per evitar la proliferació de larves de mosquits.Font: Ajuntament Premià de Mar

Deixa un comentari