Publicat el 28/01/2020

Les principals afectacions es van produir a les platges, el port esportiu i les infraestructures viàries. S’ha posat a disposició de les entitats i la ciutadania una adreça electrònica per oferir suport i assessorament davant les possibles afectacions sofertes pel temporal

El temporal Glòria va causar a Badalona danys per un valor aproximat superior als set milions d’euros. Les principals afectacions es van produir en la zona litoral a causa del fort onatge sofert durant l’episodi de pluges i vent que va afectar gran part de Catalunya durant la setmana passada. Concretament el temporal va causar els següents danys:

  • Zona de platges: Les platges de la ciutat van rebre els principals impactes del temporal. Com a conseqüència es van produir desperfectes en el pont del Petroli, el mòdul de la Guàrdia Urbana situat a la platja del Pont d’en Botifarreta i les casetes de la platja dels Pescadors. També van patir afectacions les dutxes, el mobiliari urbà de les platges i el col·lector municipal i es van produir moviments de sorra i terra que va ser arrossegada als carrers de la ciutat. Aquests desperfectes tenen un cost aproximat d’1.700.000 euros.
  • Port esportiu: Aquest va ser un dels indrets on les onades van produir més desperfectes. En total es calcula que l’import dels danys que es van patir en aquesta instal·lació és superior als 3 milions d’euros
  • Via Pública: El temporal Glòria va causar moltes incidències en els carrers de la ciutat: semàfors i elements de l’enllumenat municipal trencats, arbres i branques caigudes, senyals de trànsit arrencades, tapes de clavegueram que van saltar per la força de l’aigua, diversos indrets inundats, cables telefònics caiguts, etc. Aquestes afectacions tenen un cost proper als 2 milions d’euros.
  • Instal·lacions esportives: El vent va causar danys en la coberta del Palau Municipal d’Esports i del Pavelló de La Plana. El cost de reparar aquestes incidències serà, aproximadament, d’uns 400.000 euros.
  • Altres afectacions: Diversos centres cívics, biblioteques i centres escolars municipals van patir petits desperfectes pel temporal. S’estima que aquests danys tindran un cost superior als 100.000 euros.

Davant les múltiples afectacions causades pel temporal Glòria, l’Ajuntament de Badalona ha elaborat un Decret d’Emergència que permet al consistori disposar dels recursos econòmics i agilitar els tràmits necessaris per resoldre la situació. Aquest decret empara l’adopció i aplicació de mesures excepcionals per prevenir les situacions de risc per a persones i béns i reparar els danys que el temporal ha produït al seu pas per la ciutat.
L’Ajuntament també ha sol·licitat mitjançant la Delegació del govern espanyol a Catalunya que el Consell de Ministres declari Badalona com a zona afectada greument per una emergència de protecció civil. Si aquest fet es produís, s’obriria la possibilitat que s’atorguessin ajuts o subvencions a les persones físiques o jurídiques.

D’altra banda, des de l’Ajuntament s’ha posat a disposició de les entitats i les persones físiques una adreça electrònica per donar-los suport i assessorament davant les possibles afectacions que hagin sofert a causa del temporal. L’adreça electrònica és afectacionsgloria@badalona.cat

Deixa un comentari