Publicat el 01/09/2021

La C-32 ha deixat de ser una autopista de peatge i esdevé una via ràpida gratuïta. A les 00h de l’1 de setembre ha expirat el termini de la concessió de l’antiga autopista A-19 entre Montgat i Mataró que regia des de 1969

Reivindicació del territori
Des de fa anys, ajuntaments i entitats del Maresme esperaven amb delit aquest moment i treballaven per adaptar les condicions de la infraestructura a les necessitats de la comarca. Fruit d’aquesta reivindicació, els principals actors institucionals i socials van subscriure l’octubre de 2020 el Pacte per la Mobilitat Sostenible sota el paraigües del Consell Comarcal i de la Generalitat.
Amb la reversió de la infraestructura a la Generalitat s’enterren velles propostes com la construcció de calçades laterals i s’enceta una nova etapa per reconfigurar el model de mobilitat al Maresme. El passat 27 d’agost, el Govern català i el Consell Comarcal van presentar als ajuntaments un estudi sobre els efectes de l’alliberament del peatge i una proposta d’actuacions per al corredor de la C-32 i de l’antiga carretera N-II. En representació de Teià hi van assistir l’alcalde, Andreu Bosch, i la regidora Montse Riera.

A curt termini
En una primera etapa s’aixecaran les barreres i a continuació es desmantellaran les cabines i les marquesines de les estacions de peatge, sense afectar-ne el trànsit. És previst que la supressió dels peatges troncals com el de Vilassar de Dalt s’enllesteixi en un termini màxim de sis setmanes.

A mitjà termini
D’acord amb el Pacte per la Mobilitat Sostenible, es plantegen dos objectius principals:

Millorar la funcionalitat de la C-32, afavorir-ne l’accés al màxim nombre de poblacions i facilitar la connexió entre municipis mitjançant la creació de nous enllaços. Això permetrà captar una part del trànsit de pas que fins ara no l’utilitzava perquè no hi havia prou entrades a l’autopista o bé perquè el peatge era un motiu de disuassió.
Transformar l’N-II en un passeig cívic pacificat que millori la permeabilitat de la façana litoral. Aquest model de mobilitat més segur i sostenible inclourà l’ampliació de voreres, la creació d’un carril bici continu, la construcció de sis noves rotondes per millorar la connectivitat local i la reducció a un sol carril de circulació en cada sentit.

Baix Maresme
En l’actualitat, la C-32 canalitza el 76% dels moviments diaris entre el Baix Maresme i l’Àrea Metropolitana, amb una intensitat mitjana de 94.000 vehicles. Tot i que es una proporció elevada, la via té “un excedent de capacitat important” que no fa preveure cap problema de congestió ni amb l’eliminació del peatge ni amb la creació de nous accessos. Es calcula que l’increment de vehicles augmentarà entre el 5 i el 15% de manera progressiva.

Entre el Masnou i Premià de Mar, l’N-II suporta el 24% del trànsit interurbà del corredor, amb una intensitat mitjana diària de 30.000 vehicles. S’estima que aquest volum és excessiu i que cal derivar-ne una part cap a la C-32. Per això la Generalitat parla d’un “reencaminament”. En una primera etapa, encara sense els nous accessos practicables, es calcula que la davallada podria situar-se a l’entorn del 25%.

Nous accessos
Les autopistes de peatge han de mantenir unes distàncies mínimes entre els diversos accessos. Això feia que la C-32 tingués únicament 18 enllaços al llarg dels seus 46 quilòmetres de longitud, entre Montgat i Palafolls. Ara, aquesta exigència decau.
D’acord amb el Pacte per la Mobilitat Sostenible i la petició dels ajuntaments afectats, la Generalitat ha previst la creació de sis noves entrades i sortides a la C-32, dues de les quals podran beneficiar els veïns i veïnes de Teià.
El primer accés anirà associat a la reconversió del nus de comunicacions del peatge d’Alella. S’hi faran dues rotondes, una a cada costat de la C-32. La inferior donarà servei al Masnou Alt i la superior tindrà un vial lateral d’entrada i sortida amb connexió amb el pont del carrer de Joan XXIII.
La Generalitat preveu que aquest enllaç desdoblat per al Masnou i Teià tingui una demanda diària de 5.000 vehicles en tots dos sentits.

El segon accés serà exclusiu per a Teià i tindrà connexió amb l’eix la carretera nova, a l’altura de l’actual viaducte de la C-32 sobre la Riera. Com en el cas anterior, s’ha projectat un sistema de rampes laterals d’acceleració i desacceleració als dos costats de la via. En aquest cas, es calcula que la demanda pugui ser d’uns 12.000 vehicles diaris.
En qualsevol cas, tant la Generalitat com l’Ajuntament expliquen que “s’ha fet un primer disseny a nivell d’estudi previ. La definició final d’aquests projectes serà detallada en un estudi informatiu i en els projectes constructius posteriors”.

Pressupost
Segons el secretari general de Polítiques Digitals i Territori, Ricard Font, “les actuacions es prioritzaran segons el seu impacte en la millora de la mobilitat i els resultats dels estudis socioeconòmics”.
El Pla per a la Mobilitat preveu 431 milions per al conjunt d’actuacions en tots els àmbits, però Font va explicar que la Generalitat està pendent de rebre milions de l’acord amb l’Estat pel traspàs de l’N-II compromesos des de l’any 2009. Mentre això no s’aclareix, la Generalitat destinarà 120 milions, repartits al 50%, per a la C-32 i la reconversió de l’N-II entre 2022 i 2026.

Redacció
Imatge i Font: Ajuntament de Teià

 

Deixa un comentari