Publicat el 18/05/2016

Teià disposa des de 2014 d’una nova ordenança reguladora de la tinença d’animals que estableix les vostres obligacions com a ciutadans si teniu una mascota domèstica:

· Mantenir l’animal en bones condicions higièniques i sanitàries, així com de benestar i salut, d’acord amb les característiques de cada espècie.
· Identificar-lo amb un amb un microxip al vostre centre veterinari. Cada xip porta un número únic i irrepetible que associa les dades de l’animal al seu propietari.
· Inscriure’l al Cens Municipal d’animals, si encara no ho heu fet. Disposeu de tres mesos per fer-ho des del seu naixement i de 30 dies des de la data d’adquisició o canvi de residència de l’animal.

Aquest tràmit és gratuït i cal portar el DNI, el document acreditatiu de la identificació de l’animal i el certificat de vacunes. A més, en el cas de gossos potencialment perillosos s’ha d’aportar el certificat mèdic-psicològic de capacitació per a la seva tinença.

A la via pública

· L’animal ha de portar placa identificadora o qualsevol altre mitjà adaptat al collar en què hi consti el nom de la mascota i les dades de la persona que n’és posseïdora.
· Els gossos han d’anar lligats amb la corresponent corretja.
· Els gossos potencialment perillosos han de dur morrió.
· No és permesa la presència d’animals als parcs infantils.
· No es pot alimentar ni rentar els animals a la via pública.
· Està prohibit que els animals s’amorrin a la boca de les fonts públiques i que orinin en parcs infantils, zones d’esbarjo i façanes d’edificis.

Recollida de defecacions

· Es prohibeix deixar les deposicions fecals dels gossos i altres animals al carrer i, especialment, als parcs infantils i zones d’esbarjo.

La persona que està al càrrec de l’animal resta obligada a recollir del terra els seus excrements i a depositar-los als llocs adequats que estableix l’Ajuntament.

INFRACCIONS I SANCIONS

· L’ordenança preveu sancions econòmiques davant la comissió de determinades infraccions administratives.

No retirar les deposicions dels animals de la via pública es considera una falta greu que pot donar lloc a una sanció d’entre 151 euros i 1.500 euros.

Tant les persones que teniu un gos censat al municipi com les que vingueu a censar-lo a partir d’ara rebreu com a obsequi un portabosses per a les vostres mascotes.

Deixa un comentari