Publicat el 15/04/2019

La instal·lació de la infraestructura s’ha fet a través de Sorea, coincidint amb les obres de renovació del clavegueram del passeig de la Riera

L’Ajuntament ha posat en marxa una nova canonada d’aigua i un sistema per regular-ne la pressió que suposa dos avantatges respecte de la situació anterior: d’una banda, permet connectar tots els sectors de la xarxa i fer-la més eficient, i, de l’altra, evita els talls de subministrament quan s’ha de procedir a la neteja dels dipòsits.

Coincidint amb les obres de renovació del clavegueram del passeig de la Riera, l’empresa concessionària del servei d’abastament va desplegar una nova canonada de fosa de gran diàmetre per transportar l’aigua fins al centre de la població. A més, va connectar a través d’una vàlvula dues xarxes que procedien dels dipòsits situats a la Molassa i al carrer de Josep Puigoriol i que tenien pressions diferents.
Amb aquesta nova sectorització, la xarxa de distribució esdevé més eficient, ja que permet equilibrar el consum de cada sector segons la capacitat dels dipòsits.

Menys talls
La millora de la infraestructura redundarà també en els usuaris domèstics. La interconnexió de xarxes garantirà sempre el proveïment d’aigua i evitarà que s’hagi de tallar el subministrament quan s’efectuï la neteja anual dels dipòsits.
Tal com preveu la legislació vigent, un cop a l’any els dipòsits s’han de buidar totalment, netejar-los manualment amb clor, esbandir-los, omplir-los d’aigua, fer-hi els controls analítics pertinents i posar-los en marxa de nou. Tot plegat requereix 8 hores de feina, que és el temps que s’interrompia el servei.
Amb la nova instal·lació es poden connectar els sectors hidràulics mentre es duen a terme aquestes operacions sense afectar el subministrament. De fet, el passat mes de febrer ja es netejar el dipòsit del carrer de Josep Puigoriol sense cap mena d’afectació

Deixa un comentari