Publicat el 30/01/2019

El ple municipal de Teià celebrat el passat dijous, 24 de gener, va acceptar la cessió global d’actius i passius del Patronat Senyor Cinto

Amb aquest acord, pres per unanimitat de tots els grups del consistori, l’edifici de cal Senyorcinto i el terreny circumdant passaran a ser propietat de l’Ajuntament quan la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia aprovi definitivament la dissolució de la fundació.

El procés d’extinció del Patronat ha estat liderat per l’alcalde de Teià, que n’és el president, i ha comptat amb l’acord previ de la resta de membres: el rector de la Parròquia de Sant Martí, mossèn Xavi Pich-Aguilera, i la secretària del Patronat, Rosa M. Bertran, jutgessa de Pau.
Per a l’alcalde, Andreu Bosch, “aquesta decisió garantirà el destí d’aquest equipament al teixit associatiu del poble i ha estat necessària per diverses raons”. D’una banda, perquè els objectius originals amb què es va fundar el Patronat l’any 1932 estan obsolets. En segon lloc, perquè fa anys que l’ens no té cap mena de rendiment ni moviment econòmic. I en darrera instància, perquè la finca requereix actuacions substancials que en millorin la seguretat, l’habitabilitat i l’accessibilitat.

Conservació precària
En l’actualitat, cal Senyorcinto acull la seu de la colla de Gegants i les dependències de l’Agrupament Escolta Mintaka. La casa es troba situada al número 28 del torrent de can Barrera i es troba en un estat de conservació deficitari que n’aconsella la rehabilitació, tant per raons funcionals com d’adequació normativa.
Des de 1982, l’Ajuntament s’ha fet càrrec del pagament dels serveis de subministrament, dels treballs de reparació i de les despeses de manteniment de la finca. Els aiguats de la tardor de 2016, per exemple, van obligar a destinar 23.600 euros a redactar i executar un projecte de reconstrucció d’un tram del mur perimetral que s’havia esllavissat.
De cara al futur, l’Ajuntament té previst d’encarregar una diagnosi sobre l’estat de l’edifici i un eventual projecte de rehabilitació per tal d’afavorir l’ús públic com a equipament sociocultural al servei de les entitats del poble.

El doctor Barrera
Cal Senyorcinto deu el seu nom al professor, naturalista i farmacèutic Jacint Barrera i Arenas. Nat a Teià el 1852, Barrera va exercir la docència a Blanes, Sant Feliu de Guíxols i Barcelona, on va impartir classes de Ciències Físiques a la universitat durant 16 anys. El 1892 va publicar el seu primer llibre: Los aucells de Teyá y Masnou. L’any 1900 va tornar al poble i va obrir una farmàcia fins al 1920 al torrent de can Nadal. D’aleshores ençà, Barrera es va dedicar en cos i ànima a allò que més li agradava: la natura, les ciències, l’agricultura, l’astronomia, l’esperanto, la ràdio i l’observació del temps, tot recollint les dades pluviomètriques de Teià per al Servei Meteorològic de Catalunya.
Abans de morir, l’any 1932 va llegar gairebé tots els seus béns a una fundació anomenada Patronat Senyor Cinto, amb la finalitat de repartir les seves rendes entre les famílies indigents i necessitades del poble. El 14 de novembre de 1982, coincidint amb el 50è aniversari del seu traspàs, l’Ajuntament va retre homenatge al doctor Barrera amb la inauguració de l’arranjament de la casa i dels jardins.

El fons Barrera
L’any 2006, Josep Barrera i Arenas, propietari de la masia de can Barrera, va cedir a l’Ajuntament de Teià el fons bibliogràfic i documental de la família per a la seva catalogació, conservació i divulgació. El fons consta de 548 catalogats que abasten del segle XVI al segle XX i que es poden consultar, prèvia reserva, a la Biblioteca de can Llaurador.

 

Deixa un comentari