Publicat el 20/01/2016

La convocatòria s´ha publicat al BOP de 7 de gener i el termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 29 de Febrer.
Més informació: http://parcs.diba.cat/documents/8751007/18116320/BasesSubvencions2016.pdf

Les activitats o projectes subvencionats inclouen el foment de les activitats d´explotacions forestals, les instal·lacions d´aprofitament de biomassa, les empreses agrícoles ramaderes, les empreses de serveis, la millora dels habitatges i la restauració del patrimoni arquitectònic, a més de les entitats culturals en l´àmbit territorial dels espais naturals gestionats per la Diputació de Barcelona.

D´acord amb la convocatòria, les activitats s´hauran de realitzar dins del període comprés entre l´1 de gener del 2016 al 30 de juny del 2017, excepte per a les activitats de les entitats culturals que hauran d´executar-se entre l´1 de gener i el 31 de desembre del 2016.
L´àmbit de la convocatòria inclou els territoris situats dins el  Parc Natural del Montseny, el Parc del Castell de Montesquiu, l´Espai Natural de les Guilleries-Savassona, el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l´Obac, el Parc del Montnegre i el Corredor, el Parc de la Serralada Litoral, el Parc de la Serralada de Marina, el Parc del Garraf, el Parc d´Olèrdola, el Parc del Foix i el Parc Natural de la Serra de Collersola.

Deixa un comentari