Publicat el 27/07/2015

L’Ajuntament demana col·laboració ciutadana fent un bon ús dels contenidors
Les altes temperatures pròpies de l’estiu contribueixen a agreujar l’aparició de males olors als contenidors de residus. Amb l’objectiu de reduir aquest problema, a finals de març es va començar a utilitzar un sistema de sanejament i desodorització de l’interior dels contenidors.
L’aplicació es fa amb una freqüència periòdica, segons les recomanacions del fabricant del producte: setmanal pels contenidors d’orgànica; quinzenal pels de rebuig i mensual pels d’envasos i vidre. Durant els dies de més calor, però, aquestes freqüències s’han incrementat, especialment als contenidors de residus orgànics.
El sistema utilitzat és un producte enzimàtic-bactèric en pols totalment innocu per a les persones. Els enzims i bacteris d’aquest producte promouen reaccions biològiques dirigides a augmentar el nombre de bacteris positius, que acceleren el procés de biodegradació dels residus i disminueixen notablement la càrrega de bacteris patògens, responsables de les males olors. Els avantatges d’aquest sistema són notables, ja que en 30 dies d’aplicació redueixen entre un 50% i un 85% el nombre de bacteris patògens i en un 89% les males olors.
Col·laboració ciutadana
A banda del tractament, hi ha altres actuacions que ajuden a prevenir l’aparició de males olors i que depenen de l’ús dels contenidors per part de la ciutadania, com ara tancar bé les bosses amb restes orgàniques i no deixar  bosses a fora dels contenidors. 

Deixa un comentari