Publicat el 22/10/2017

L’alcalde del Masnou, Jaume Oliveras, acompanyat del regidor de Mobilitat i Via Pública, Joaquim Fàbregas, va visitar el passat 19 d’octubre el vicepresident primer de la Diputació i responsable de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Dionís Guiteras, per signar el conveni entre l’Ajuntament i la Diputació que permetrà tirar endavant el projecte de construcció d’una rotonda a la carretera BP5002; una obra que té un pressupost estimat de 527.282 euros, que cofinançaran totes dues administracions, i un termini d’execució de sis mesos des del moment en què comencin les obres.

La carretera BP-5002, en el tram inicial, connecta la carretera N-II amb la C-32 a través del nucli urbà del Masnou. A l’altura del carrer de Rosa Sensat, hi ha un creuament amb l’únic carrer que enllaça de manera directa el centre urbà amb el sector situat a l’oest de la riera d’Alella (carrer de Rosa Sensat i carrer de Múrcia). En aquest punt, existeix també un aparcament públic a tots dos costats del carrer de Rosa Sensat amb entrades i sortides directes a la carretera BP-5002. La concentració de moviments en aquesta cruïlla, tant de vehicles com de vianants, així com la diversitat d’usuaris que fan servir la via, provoca un increment d’accidents que cal corregir per millorar la seguretat viària de la travessera en aquest punt.

L’objecte del projecte és millorar l’accessibilitat, la seguretat viària i la mobilitat en aquesta intersecció, amb la definició i valoració de les obres necessàries per executar una nova rotonda semaforitzada en aquest punt de la carretera BP-5002, de manera que s’hi ordeni adequadament la circulació de vehicles i vianants i, així, s’hi millori la seguretat viària.

Per tal de garantir les condicions de seguretat en els diferents moviments permesos a la cruïlla de la carretera BP-5002 amb el carrer de Rosa Sensat, el carrer de Múrcia i l’aparcament públic situat en aquesta zona, s’hi projecten les actuacions següents:

  • Execució d’un rotonda de 28 m de diàmetre exterior que permeti tots els moviments entre el carrer de Rosa Sensat i la carretera BP-5002. Es preveuen també les voreres i passos de vianants corresponents per donar continuïtat als itineraris existents.
  • La reordenació de les entrades i sortides dels dos aparcaments adjacents a la rotonda.
  • La semaforització de la rotonda i la inclusió de refugis per al pas de vianants segons les recomanacions de l’estudi de trànsit realitzat.
  • La il·luminació de tot l’àmbit d’actuació, l’adequació paisatgística de la zona afectada per les obres i la incorporació d’una xarxa de reg.
  • El desviament dels serveis afectats i un nou sistema de drenatge compatible amb la nova ordenació.

Deixa un comentari