Publicat el 15/07/2016

A Arenys de Mar conviuen persones amb diferents necessitats que s´han de poder satisfer sense crear molèsties als altres. El civisme,  com a persones propietàries, és fonamental per evitar que els nostres animals provoquin conflictes de convivència ciutadana, de salut, d´higiene o de neteja urbana.

En la sessió plenària del 28 de gener de 2016, l´Ajuntament va acordar aprovar l´Ordenança Municipal sobre la Tinença d´Animals d´Arenys de Mar  amb l´objectiu que esdevingui una eina de convivència. Ara, amb la intenció de continuar aplicant-la i, si cal, de sancionar els infractors, l´Ajuntament ha volgut, en la mateixa línia que venia fent fins ara, seguir apostant per una campanya d´informació i divulgació. En aquest sentit, cal tenir present que la Policia Local vetllarà pel compliment de l´Ordenança i sancionarà aquelles persones que portin el gos deslligat o no recullin els excrements de la via pública.

L´Ordenança ja està en vigor, però volem que la ciutadania d´Arenys se la fagi seva i així es respectin els drets dels animals i es millori la convivència entre les persones que tenen animals i les que no. Som coneixedors que els vincles afectius d´algunes persones amb els seus animals de companyia són molt importants, però s´ha de ser conscient dels drets i deures que es generen en qüestions associades a la convivència amb els animals en l´entorn urbà, com cal cuidar-los, i les obligacions que comporta la seva tinença.

Precisament, una de les novetats afecta a l´accés dels gossos a les platges durant els mesos d´estiu. Així, de l´1 de juny i el 16 de setembre, els gossos poden accedir a les platges de la vila en horari de 8 del vespre a 8 del matí, tal i com recull aquest Decret.
Les conseqüències tant de salut com d´imatge són alguns dels arguments que ens han empès de nou a dur a terme aquesta campanya, en la què també s´hi ha volgut implicar els veterinaris locals, que són una peça clau de contacte amb els propietaris de gossos.

Amb tot, es vol recordar a la població els deures com a propietaris de gossos:

– Identifica el gos amb un microxip.
– Censa´l a l´Ajuntament (cal adreçar-se a les oficines de Serveis Socials, a l´edifici Can Nadal).
– No el maltractis, no l´agredeixis ni l´abandonis.
– Cuida´l, alimenta´l i tingues-lo en bones condicions higièniques, de temperatura i ventilació.
– Respecta els veïns i els espais públics. No deixis l´animal sol en espais oberts (patis, terrasses o balcons).
– Recull els seus excrements, ja sigui en l´entorn urbà, com a la platja o muntanya.
– Quan surtis al carrer, porta´l lligat i amb collar.
– No entris amb ell en botigues, piscines o lavabos públics (excepte gossos pigall).
– No el rentis al carrer ni a les fonts públiques i evita que beguin aigua directament de les fonts.
– Llença aigua on hagi orinat per evitar brutícia i males olors al carrer.
– Si tens un animal perillós, posa-li morrió per circular per la via pública i inscriu-lo. Dels 395 gossos censats que tenim a Arenys, 36 són potencialment perillosos, els qual han de sol·licitar la llicència.

Deixa un comentari