Publicat el 28/11/2017

Durant aquest any s’han gestionat 248 casos relacionats amb la convivència. Es dona resposta a les sol·licituds en un termini entre 24 i 48 hores i la mitjana de temps del procés d’una mediació és de 3 mesos

Des d’inicis d’any el Servei de Mediació de l’Ajuntament de Badalona ha intervingut en 248 casos, dels quals el 66% s’han tancat de manera satisfactòria per a totes les parts en conflicte. Segons els casos, el nombre de persones implicades varien entre dos (biparts/interpersonals) i més de 5, en els casos de conflictes multiparts o de comunitats de veïnatge.
“Escoltar i dialogar és part de la solució”. Aquest és l’eslògan del Servei de Mediació de l’Ajuntament de Badalona per tal de resoldre de manera dialogada qualsevol tipus de conflicte derivat de la convivència a la ciutat de Badalona. Aquest és un servei que des de l’any 2006 s’ofereix gratuïtament a la ciutadania, entitats, associacions o grups de Badalona. Les tres mediadores del Servei es troben ubicades al Passatge de la Plana, 14, on també es troba l’Oficina Municipal del Districte (OMD)

La mediació és un procés en el qual les persones, de forma voluntària, busquen acords que permetin gestionar les seves diferències mitjançant el diàleg. Aquest procés es fa acompanyades per una persona mediadora imparcial i en un entorn de respecte mutu i confidencial.

Quan una persona sol·licita una mediació, es realitza una entrevista individual on se l’escolta i se l’explica en què consisteix el procés. Si accepta, es contacta amb l’altra part i se’ls ofereix la possibilitat de participar de forma voluntària en un espai de diàleg. El procés dona a les persones la possibilitat de sortir de l’espai de confrontació i transformar el conflicte buscant juntes les solucions. A més, els hi permet adquirir les eines necessàries i establir els canals de comunicació per prevenir futurs conflictes.
La intervenció de la mediadora no és oferir cap solució a la usuària o usuari, sinó facilitar els elements necessaris perquè les persones en conflicte puguin escoltar-se i parlar per trobar conjuntament solucions que agradin a ambdues parts.

La convivència veïnal, principal qüestió que arriba a mediació
Els conflictes que es poden tractar en mediació són tots els relacionats amb la convivència. El percentatge més elevat dels casos que arriben a mediació són els conflictes per convivència veïnals: sorolls, festes, olors, animals domèstics, utilització d’espais comuns, humitats, neteja, patis, dificultats de comunicació, malentesos, impagaments, obres a l’edifici o ascensors, entre altres. Altres conflictes també comuns són aquells relacionats amb l’ús de l’espai públic, aquells que es produeixen en l’àmbit educatiu i en establiments. Pel que fa als conflictes familiars, es realitza una sessió informativa i, si s’escau, es deriva al Centre de Mediació del Dret Privat de la Generalitat de Catalunya
El Servei dona resposta a les sol·licituds en un termini entre 24 i 48 hores i la mitjana de temps del procés d’una mediació és de 3 mesos. Des de la seva posada en marxa fins a l’actualitat s’han gestionat 3047 casos.

Treball de prevenció
A banda de la gestió de casos, el Servei de Mediació està prioritzant el treball preventiu a través de la formació, la difusió i la sensibilització. Fomentar la gestió dels conflictes mitjançant habilitats socials adequades i transmetre els valors que afavoreixen la convivència són una fita que forma part de la feina quotidiana de l’equip. El Servei porta a terme trobades d’intercanvi amb entitats, confecció de cursos i tallers, formació en mediació a equips docents i alumnat en centres educatius i tutoritza alumnes en pràctiques de Màsters i Postgraus en mediació i gestió de conflictes.

Cal remarcar el pes important de la feina que es realitza donant suport en diferents processos participatius com ara el del Pla d’Actuació Municipal (PAM) i Pla d’Inversió Municipal (PIM) i, actualment, el Pacte Local per la Convivència en Diversitats.
També hi ha part de la feina del Servei de col·laboració transversal amb altres projectes municipals amb les comissions de convivència dels districtes, o amb el nou model de seguretat ciutadana entre altres

Deixa un comentari