Segueixen les obres d'arranjament del pont de l’autopista al municipi de Teià | La Clau -Revista gratuïta del Maresme
Publicat el 04/04/2018

Les obres es van iniciar el passat dia 5 de març i és previst que finalitzin a mitjan mes de juny

Aquests dies, una brigada d’operaris contractats per l’empresa concessionària de l’autopista C-32 treballa en la rehabilitació del pont de l’avinguda John Fitzgerald Kennedy que uneix Teià amb el Masnou.
Les obres coincideixen amb el 50è aniversari de la construcció del viaducte i tenen un pressupost de prop de 150.000 euros que seran finançats íntegrament per Invicat-Abertis, fruit del conveni signat amb l’Ajuntament de Teià el febrer de 2017.
Les actuacions que s’hi realitzaran inclouen la reparació de l’estructura del viaducte i les juntes de dilatació, així com la renovació de les voreres i el paviment de la calçada superior. Per augmentar la seguretat dels seus usuaris s’instal·larà una barrera amb il·luminació incorporada per separar la zona de pas dels vianants de l’espai per als vehicles.
Termini i afectacions
Les obres és previst que finalitzin a mitjan mes de juny. En aquests moments s’ha completat la substitució de les peces de formigó del voravia oest. Els treballs s’executaran per fases i sempre hi haurà un dels dos costats obert tant al trànsit de vehicles com de vianants, tot i que no es descarta que en algun moment puntual es pugui interrompre la circulació rodada.
Responsabilitat compartida
El conveni subscrit entre l’Ajuntament de Teià i la concessionària Invicat-Abertis persegueix, bàsicament, dos objectius. D’una banda, resoldre les mancances en matèria de seguretat viària i posar al dia la infraestructura i, de l’altra, definir les obligacions de les parts pel que fa al seu manteniment i conservació a partir d’ara.
Un cop enllestides les obres, Invicat es responsabilitzarà de l’estructura del pont (piles, estreps, cimentacions, taulell i impostes), mentre que l’Ajuntament haurà de fer-se càrrec del paviment de la calçada i les voreres, així com de les juntes de dilatació, les baranes, l’enllumenat i la senyalització horitzontal i vertical.

 

Deixa un comentari