Publicat el 17/10/2014

El ple municipal ha a aprovat, amb els vots de CiU, PSC, CP-PA i ICV-EUA-E i l’abstenció del PP, convocar  la consulta popular per conèixer l’opinió dels premianencs sobre l’expropiació de l’espai que ocupa l’antiga fàbrica de Can Sanpere.
Els fets que han portat a la convocatòria d’aquesta consulta vénen de lluny, però el fet desencadenant va ser la imminència de la sentència que ha de resoldre la impugnació, per part del propietari dels terrenys, del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal aprovat el 2010.
El POUM preveu que l’espai ocupat per l’antiga fàbrica Can Sanpere es destini a zona verda i equipaments.  El propietari del solar va presentar un recurs davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya impugnant aquesta qualificació. En cas que la sentència fos desfavorable a l’Ajuntament  (i per tant favorable al propietari dels terrenys)  hi hauria l’opció de mantenir l’espai lliure a través de l’expropiació dels terrenys per causa d’interès social.
Donada la importància de l’impacte econòmic sobre el pressupost municipal que suposaria l’expropiació, així com de l’impacte social que suposa pel fet d’estar en joc un dels pocs espais lliures que hi ha al centre del poble, l’Ajuntament de Premià de Mar ha decidit impulsar la consulta popular per conèixer l’opinió dels premianencs.
La consulta popular començarà el divendres 12 de desembre a les 9h i finalitzarà el dissabte 20 del mateix mes a les 12h. La votació es podrà fer per via electrònica a través d’internet o de manera presencial a qualsevol de les urnes que s’habilitaran a diversos equipaments municipals.
El text i la pregunta que hi haurà a les paperetes de vot seran:
“El planejament urbanístic vigent a Premià de Mar qualifica l’espai ocupat per l’antiga fàbrica de Can Sanpere, com a zona verda i equipaments. El propietari impugnà aquesta qualificació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Si la sentència li fos favorable, una forma de garantir l’ús públic de l’espai és expropiar-li per un preu que, de no haver acord, serà determinat pels Tribunals.
Està vostè d’acord en que l’ajuntament expropiï els terrenys de l’antiga fàbrica Can Sanpere per destinar-los a zona verda i equipaments públics? “
La resposta podrà ser SI, NO, o en blanc.
Podran exercir el vot totes les persones que des del dia 8 d’octubre de 2014 tinguin més de setze anys, estiguin inscrites en el Padró Municipal de Premià de Mar i a més compleixin un dels requisits següents:


-Tenir nacionalitat espanyola.
-Ésser ciutadans membres de la Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein, Noruega o Suïssa.
-Tenir la residència legal a Espanya.


La consulta anirà acompanyada d’una campanya informativa i de debat públic que es donarà a conèixer a través dels canals habituals: web municipal, Ràdio Premià de Mar, butlletí municipal Vila Primilia, xarxes socials i  pantalles informatives. També s’editaran materials específics informatius, com ara un llibret que es farà arribar a tots els domicilis.
Alhora, s’organitzaran sessions informatives i s’habilitaran diversos equipaments perquè tots els partits polítics, entitats, associacions, plataformes, o d’altres grups i/o moviments socials interessats en la consulta sobre Can Sanpere puguin organitzar debats.
Dissabte dia 20 de desembre, a partir de les 12h, es farà l’escrutini i recompte de paperetes en un acte públic a l’Espai l’Amistat.
Tot el procés comptarà amb una Comissió de Seguiment i Control que s’encarregarà de vetllar per la claredat, la transparència i l’eficàcia. Estarà formada per 23 persones, 11 a proposta de l’ajuntament i 12 a proposta ciutadana. Un segon òrgan l’anomenat Comitè de Consultes ciutadanes, s’encarregarà de resoldre els conflictes i els problemes d’interpretació que puguin aparèixer durant el procés de consulta.

Deixa un comentari