Publicat el 11/03/2020

La millor manera de prevenir la transmissió del coronavirus SARS-COV-2 és prendre les mesures de prevenció de contagis: rentar-se les mans sovint, utilitzar mocadors d’un sol ús i tapar-se la boca i el nas en tossir o esternudar

1) Cal reforçar les mesures d’higiene personal en aquest àmbit de treball?
Com a norma general, les persones ateses en els taulells de centres o establiments que no són sanitaris es consideren persones sanes.
Per tant, les mesures que s’han d’observar en aquests casos són les mesures higièniques habituals:
Cal fer el rentat de mans de manera freqüent.
Cal tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze en el moment de tossir o esternudar i rentar-se les mans de seguida.
Com a norma general, s’ha de mantenir una distància habitual (entre 1 i 2 metres).
S’ha d’evitar el contacte proper amb persones que tinguin símptomes d’infecció respiratòria (tos o esternuts, fonamentalment). En cas que es manipuli algun objecte d’aquelles persones, cal rentar-se després les mans.
S’ha d’evitar la compartició de menjar i estris (coberts, gots, tovallons, mocadors, etc.) i altres objectes sense netejar-los degudament.
Després de manipular objectes de tercers, cal abstenir-se de tocar-se la boca, nas i ulls sense abans haver-se rentat les mans.

2) Si s’està de cara al públic, cal portar mascareta?
No es recomana l’ús de la mascareta de manera rutinària.
En els casos de trobar-se amb persones que tinguin símptomes respiratoris (tos o esternuts, fonamentalment), es recomana especialment que es mantingui la distància habitual, entre 1 i 2 metres.

3) Quan es recomana l’ús de la mascareta?
Sempre que us ho indiqui el personal sanitari.
En cas que estigueu en una situació d’aïllament indicada per personal sanitari i entreu en contacte amb altres persones del vostre entorn.
Si esteu en contacte amb algú que estigui en situació d’aïllament indicat per personal sanitari i compartiu el mateix espai.
La millor manera de prevenir la transmissió del coronavirus SARS-COV-2 és prendre les mesures habituals de prevenció de contagis: rentar-se les mans sovint, utilitzar mocadors d’un sol ús i tapar-se la boca i el nas en tossir o esternudar.

4) Cal adoptar alguna mesura especial de prevenció?
S’han de reforçar les mesures universals de prevenció i control d’infeccions.
Cal mantenir en tots els casos els criteris de prudència, racionalitat i tranquil·litat, i així s’ha de transmetre a la ciutadania.
En cas que alguna de les persones que ateneu us manifesti dubtes sobre el coronavirus SARS-CoV-2 que no podeu resoldre, adreçeu-la al telèfon 061-Salut Respon.

5) Què cal fer si s’atén una persona que ve d’una zona on hi ha risc d’infecció pel SARS-CoV-2?
Les zones en què s’ha demostrat que hi ha transmissió comunitària del SARS-CoV-2 es poden consultar a la pàgina web següent: http://ccam.gencat.cat/ca/detalls/noticia/20200302_coronavirus

Àrees a transmissió comunitària.
Aquestes zones a 07/03/2020 són les següents: Xina (totes les províncies, incloent-hi Hong Kong i Macau), Corea del Sud, Japó, Singapur, Iran, Itàlia (regions de Llombardia, Vèneto, Emília-Romanya, Piemont).
Si s’atén una persona que ha tornat d’aquestes zones, però no presenta cap tipus de simptomatologia respiratòria, s’ha de considerar totalment sana. Per tant, no és necessari prendre mesures diferents de les descrites anteriorment.
En tot cas, si la persona atesa manifesta que té dubtes sobre la infecció pel SARS-CoV-2, se li ha de dir que truqui al 061 Salut Respon

Tota la informació:  Canal Salut http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/

 

 

Deixa un comentari