Publicat el 25/04/2020

La deixalleria municipal d’Arenys de Munt, mancomunada amb Arenys de Mar i Sant Iscle, va tornar a obrir el passat dijous, 23 d’abril, però només per a la recollida de deixalles industrials

L’equipament estava tancat des del dia 14 de març, quan l’Agència de Residus de Catalunya va sol·licitar als diferents ens locals responsables de la gestió de les deixalleries que les tanquessin al públic mentre duri l’actual situació sanitària, per no considerar que fos un servei essencial.

Ara, com que l’Estat permet als treballadors i treballadores d’alguns sectors no essencials tornar a la feina, existeix la necessitat d’algunes empreses, industrials i autònoms de gestionar els residus que generen. Per aquest motiu, a partir de demà la deixalleria tornarà a obrir només per als industrials, no per a particulars.
Aquelles empreses, industrials o autònoms que necessitin fer-ne us han de sol·licitar cita prèvia per correu electrònic a l’adreça deixalleria.encarregat@arenysdemunt.cat.

La petició haurà d’incloure les dades següents:
Nom, adreça i població de l’empresa que fa la petició d’ús de servei de deixalleria (també núm. d’usuari, si se sap).
Tipus i quantitat de residus que es volen portar (si hi ha més d’un tipus de residu, cal indicar la quantitat de cada un).
Telèfon, correu electrònic i nom de la persona de contacte.
Observacions i/o comentaris a tenir en compte.
En el termini màxim de dos dies es rebrà resposta indicant el dia i l’hora que podran accedir a la deixalleria.
L’horari d’aquest servei serà de dilluns a divendres, de 9 del matí a 2 del migdia. La porta de la deixalleria estarà tancada i només es permetrà l’accés a qui tingui cita.
Caldrà tenir en compte que només podran accedir a la deixalleria aquells treballadors que vagin equipats amb els Equips de Protecció Individual contra el contagi. A l’interior de la deixalleria s’hauran de respectar les distàncies de seguretat estipulades.
El sistema de pagament dels residus aportats serà el mateix que es tingui acordat amb cada industrial fins avui.

 

Deixa un comentari