Publicat el 20/07/2021

Aquest mes de juliol s’ha portat a terme una recollida de burilles de cigarreta als parcs i platges de Sant Pol com a resultat de l’aplicació del programa de mesures alternatives a la nostra vila, contemplat en l’actual Ordenança de Civisme

Es tracta d’un nou programa que es fa en contraprestació a les sancions econòmiques que s’interposen en matèria d’incompliment de l’Ordenança. D’aquesta manera, les persones sancionades, ja siguin majors o menors d’edat, podran realitzar una prestació voluntària i no remunerada en tasques d’educació social basades en els principis de no discriminació, voluntarietat, dignitat, proporcionalitat i utilitat pública.
D’acord amb l’article 102 de l’Ordenança de civisme “Treballs comunitaris”, les infraccions lleus poden tenir com a mesura alternativa o substitutòria de la multa la participació en activitats formatives i d’educació en els valors cívics o la realització de treballs de reparació o de prestacions socials a favor de la comunitat.

A banda de la recollida de cigarretes, altres mesures alternatives que es proposen en funció de la infracció comesa són la neteja viària i de pintades a les façanes, tasques d’informació cívica, treballs en parcs i jardins, i col·laboració amb diferents departaments municipals.

Deixa un comentari