Publicat el 16/11/2020

El 98% de les ecografies generades als dos centres han estat resoltes directament en menys d’una setmana

El CAP Nova Lloreda i el CAP Morera-Pomar de Badalona Serveis Assistencials (BSA) són els dos Centres d’Atenció Primària de l’organització que disposen des d’aquest estiu dels aparells necessaris per dur a terme l’ecografia clínica com a tècnica diagnòstica, prèvia formació dels professionals de Medicina de Família.
Es tracta de millorar el rendiment de l’exploració tradicional i facilitar al clínic una eina que permet observar, mesurar i avaluar de forma directa estructures internes, inaccessibles per altres vies, incrementant la seguretat, disminuint el llindar d’incertesa i millorant, per tant, la capacitat resolutiva.

El projecte posat en marxa durant la pandèmia de la COVID19 suposa una ampliació dels serveis de l’Atenció Primària. Tot i que l’avaluació inicial del projecte està prevista a finals d’any, ja hi ha dades que evidencien la millora generada. El 98% de les ecografies generades als dos centres han estat resoltes directament sense necessitat de derivar-les, amb un termini mitjà de resolució inferior a la setmana.
Tot i la elevada potencionalitat de l’exploració ecogràfica, les exploracions més comunes a l’Atenció Primària són les d’espatlla, parts toves i la pulmonar, per al seguiment i control dels usuaris que ja van patir pneumonia per la COVID19.
L’ecografia és un procediment innocu ja que no utilitza radiacions. Tot i així, igual que en altres especialitats, la realització de l’ecografia és a criteri clínic del professional, que sempre pondera els riscos i beneficis de fer una prova diagnòstica a l’usuari.

Un altre dels beneficis és que permet prioritzar de forma més adequada les sol·licituds d’ecografia que es deriven al Servei de Diagnòstic per Imatges de BSA, ubicat a l’Hospital Municipal de Badalona, que concentra les peticions de radiologia de l’organització (ecografia, TAC, radiologia convencional, radiologia contrastada, ressonància magnètica, mamografia, incloent cribatge poblacional, densitometria i ortopantomografia).
La implementació coordinada entres les diferents línies d’atenció -primària i especialitzada- ha permès aprofitar l’experiència i valor afegit que suposa
formar part d’una organització social i sanitària integrada, fet que en definitiva millora l’eficiència del sistema sanitari en benefici dels pacients i la societat.

Badalona Serveis Assistencials

 

Deixa un comentari