Publicat el 05/03/2021

Aquest projecte té per objectiu transformar físicament aquest espai per construir-hi un conjunt d’habitatges de règim protegit, un equipament, un local comercial i espais lliures

La Junta de Govern Local del 18 de febrer va aprovar, inicialment, la modificació del projecte d’urbanització dels terrenys de l’àmbit on es trobava l’antiga caserna de la Guàrdia Civil, promogut per l’Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL). Aquesta intervenció té per objectiu transformar físicament aquest espai per construir-hi un conjunt d’habitatges de règim protegit, un equipament, un local comercial i espais lliures.

En concret, l’àmbit del projecte està limitat pels carrers: de Ciudad Real, Maria Canaleta i la plaça del Duc d’Ahumada, i l’actuació inclou la urbanització de l’entorn.
Un dels principals objectius és donar més unitat al voltant del futur edifici d’habitatges, per dotar de més caràcter espais urbans que actualment són usats com a zones de pas i d’estacionament de vehicles. En aquest sentit, s’hi instal·larà mobiliari urbà (papereres, escocells, bancs), així com elements de jardineria i reg i, també, enllumenat. A més, també es preveu que hi hagi un seguit d’escocells de diferents dimensions i dues dunes vegetals, que ajudaran a donar continuïtat espacial a l’àmbit, a la vegada que oferiran espais verds d’estada.
Per dur a terme les obres d’urbanització, es preveu un termini d’execució de sis mesos i el cost de l’obra és de 614.704,81 euros (IVA inclòs).

Aquest projecte ja va ser aprovat definitivament l’any 2011, però no es va arribar a executar, perquè anava lligat a la construcció dels habitatges de protecció oficial, un projecte en el qual ja s’està treballant. Atès que han passat deu anys des de la seva aprovació definitiva i que les necessitats d’urbanització han variat, se n’ha redactat una nova modificació.
Des del 5 de març, el projecte està en període d’informació pública durant el termini d’un mes, per tal que les persones interessades puguin presentar-hi les al·legacions que estimin convenients. El projecte es pot consultar al web:  https://www.elmasnou.cat/informacio-oficial/informacio-urbanistica/documents-en-exposicio-publica

Foto: L’antiga Caserna que va ser enderrocada l’any 2008. Imatge d’arxiu.

 

 

Deixa un comentari