Publicat el 22/01/2018

El Ministeri ha posat a la disposició del públic un servei multicanal d’informació i prevenció sobre el VIH i la sida

Els ciutadans ja poden adquirir a les farmàcies les proves per a l’autodiagnòstic de VIH després de l’aprovació del Reial decret que va eliminar la necessitat de prescripció per a la venda d’aquests productes, segons ha informat aquest dilluns el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. L’objectiu del Ministeri és augmentar el diagnòstic precoç del VIH a Espanya per poder disminuir el nombre de persones no diagnosticades (un 18%) i amb diagnòstic tardà (un 46%). Per obtenir més informació sobre l’autotest del VIH i altres mesures de prevenció, el Ministeri ha posat també a la disposició del públic un servei multicanal d’informació i prevenció sobre el VIH i la sida gestionat per la Creu Roja.
Per a la implementació d’aquesta nova fórmula diagnòstica es va subscriure un conveni de col·laboració a l’octubre del 2017 entre el Ministeri i el Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics per al foment del diagnòstic precoç del VIH, un dels objectius del qual és realitzar accions formatives i informatives per a una millor actuació farmacèutica en la dispensació de productes sanitaris per a l’autodiagnòstic del VIH.

Perquè els professionals farmacèutics disposin de tota la informació necessària per a una millor actuació en la dispensació d’aquests productes, el Ministeri ha elaborat conjuntament amb el Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics la guia d’actuació farmacèutica en la dispensació de productes sanitaris per a l’autodiagnòstic del VIH. Segons el Ministeri, l’objectiu d’aquesta guia és dotar dels coneixements necessaris respecte a la prova d’autodiagnòstic del VIH als farmacèutics comunitaris per respondre a les preguntes dels usuaris potencials davant la dispensació d’aquests productes.

Així mateix, per facilitar l’ús d’aquest producte, el Ministeri ha publicat a la seva pàgina web un document de preguntes i respostes freqüents dirigit als ciutadans que vulguin utilitzar aquesta prova.

Una de cada cinc persones no estan diagnosticades
S’estima que actualment viuen a Espanya entre 140.000 i 145.000 persones amb infecció pel VIH, de les quals aproximadament una de cada cinc (18%) no estan diagnosticades. El diagnòstic tardà de la infecció és un dels principals obstacles de la resposta a aquesta epidèmia, ja que augmenta la morbimortalidad associada i disminueix la resposta al tractament.

En el marc del Pla Estratègic de Prevenció i Control del VIH i altres infeccions de transmissió sexual 2013-2016, prorrogat fins al 2020, es troba la promoció del diagnòstic precoç del VIH amb la finalitat de disminuir la proporció de persones no diagnosticades. Per a això, el Ministeri subratlla la necessitat de millorar l’accés a la prova i a la seva realització, la qual cosa inclou, entre altres, l’ús de productes d’autodiagnòstic.
El Ministeri assenyala que, amb la finalitat de facilitar l’accés a la realització de la prova, i tenint en compte que l’exigència de prescripció per a la venda al públic dels productes per a l’autodiagnòstic del VIH constituiria una important barrera per al seu ús, s’ha modificat la reglamentació per eliminar l’exigència de prescripció en la seva dispensació i també, afegeix, per tal afavorir el coneixement de l’existència d’aquesta prova es permet fer publicitat dirigida al públic.

Els productes d’autodiagnòstic es venen exclusivament a través de farmàcia, per la qual cosa aquest serà el canal de venda exclusiu per a aquests productes, tot i que, en eliminar l’exigència de prescripció, les farmàcies els podran posar a disposició a través d’Internet.

ACN Madrid

 

 

Deixa un comentari