Publicat el 28/09/2022

Gairebé un 40% de la població estudiada fins ara ha donat positiu en la prova per detectar la esquistosomiasi, malaltia que pot provocar infeccions d’orina, insuficiència renal, càncer de bufeta, cirrosi hepàtica o infertilitat, entre altres

 

 

 

Un projecte pilot dut a terme a la Metropolitana Nord ha permès detectar un alt percentatge de població d’origen subsaharià i resident en aquesta zona de Catalunya que pateix esquistosomiasi, una infecció que pot presentar complicacions greus si no es tracta a temps. Concretament, segons un estudi desenvolupat per l’Atenció Primària Metropolitana Nord de l’Institut Català de la Salut, i la Fundació Lluita contra les Infeccions, gairebé un 40% de la població estudiada ha donat positiu en la prova per detectar la malaltia.
Inicialment, els símptomes de l’esquistosomiasi poden passar inadvertits, però el paràsit pot romandre al cos durant anys i causar problemes de salut a la persona infectada, com infeccions d’orina, mal abdominal o pelvià, diarrea, o, fins i tot, afectacions més greus com insuficiència renal, càncer de bufeta, cirrosi hepàtica, infertilitat o ictus. En el cas de les dones, condiciona simptomatologia ginecològica inespecífica que pot induir a una orientació diagnòstica equivocada i provocar que les pacients s’hagin de visitar reiteradament al sistema sanitari, sense trobar resposta a les seves dolències.

Proves de detecció fàcils i tractament eficaç
L’esquistosomiasi es diagnostica amb una senzilla anàlisi de sang i es tracta de manera eficaç i econòmica amb praziquantel, un medicament que es dispensa en dos dies amb una eficàcia del 90%.

La investigació realitzada obre la porta a plantejar la necessitat d’implementar cribratges comunitaris dirigits a la població de risc, per detectar el major nombre de casos possibles i oferir-los la medicació per tractar la infecció. D’aquesta manera es podrien evitar greus complicacions de salut.
A banda de les importants millores en la qualitat de vida per a les persones infectades, cal subratllar que el fet d’aconseguir tractar la infecció i evitar-ne el seu desenvolupament suposaria un destacat estalvi en recursos per al sistema de salut.

La importància de detectar a temps
És important detectar l’esquistosomiasi abans que es desenvolupin les complicacions de salut, per poder tractar la malaltia a temps. Per això, tal com explica Sílvia Roure, metgessa del Programa de salut internacional de l’Institut Català de la Salut (PROSICS) i que està liderant el projecte, “caldria realitzar un cribratge de base comunitària a les persones que es troben en situació de risc, per poder evitar complicacions i, a més, aconseguir el conseqüent estalvi en recursos sanitaris”. La doctora apunta que ha visitat pacients que convivien amb dolors crònics des de feia anys i que, després de prendre el tractament durant dos dies, milloren la seva salut “i se’ls il·lumina la mirada de nou”.
En el que queda d’any, està previst ampliar la investigació per incloure més persones a l’estudi, amb l’objectiu de validar els resultats obtinguts fins ara.
L’esquistosomiasi és una infecció parasitària endèmica importada principalment de països de l’Àfrica subsahariana per la qual cosa no és habitual que es transmeti fora d’aquesta zona.
La infecció es produeix durant el contacte amb aigua infectada en rius de països on la infecció és endèmica, sovint a través de la pesca, la natació, el bany o el rentat de roba. Així doncs, els casos que s’han detectat amb l’estudi dut a terme a la Metropolitana Nord s’han contagiat fa temps, en el seu país d’origen, però desenvolupen les complicacions amb el pas dels anys.
L’Organització Mundial de la Salut (OMS) estima que al món hi ha 250 milions de persones infectades d’esquistosomiasi.

Sobre la Fundació Lluita contra les Infeccions
La Fundació Lluita contra les Infeccions és una entitat de referència en la prevenció, el diagnòstic i el tractament de les malalties infeccioses. Desenvolupa projectes de recerca clínica, compromesa amb les persones i la societat.

Sobre l’Atenció Primària Metropolitana Nord de l’ICS
A l’àrea Metropolitana Nord de Barcelona, l’Institut Català de la Salut (ICS) gestiona els dispositius d’atenció primària de les comarques del Barcelonès Nord, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. En aquestes comarques, els serveis de l’ICS ofereixen assistència a més d’1.400.000 persones pertanyents a 70 municipis.
Els professionals que hi treballen formen un total de 64 equips d’atenció primària i 37 unitats assistencials de suport, i estan repartits en 107 centres de salut.

Trobareu més informació a: http://primaria.icsmetropolitananord.cat
Seguiu-nos a les xarxes socials twitter.com/apicsmetronord i facebook.com/apicsmetronord

 

Redacció
Imatge i font: Institut Català de la Salut– Atenció primària- Metropolitana Nord

Deixa un comentari