Prohibit fer foc al bosc a partir d'aquest dijous | La Clau -Revista gratuïta del Maresme
Publicat el 15/03/2018

La restricció va del 15 de març al 15 d’octubre i afecta als terrenys forestals sense autorització

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha informat que a partir d’aquest dijous 15 de març i fins al 15 d’octubre no es pot encendre foc en terreny forestal.
Aquesta prohibició recollida en el Decret 64/1995 té com a objectiu establir una sèrie de mesures per prevenir els incendis forestals. La norma regula que en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d’espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc sigui quina sigui la finalitat. Especialment, no es poden cremar restes de poda i d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals sense una autorització expressa del Departament d’Agricultura.
Aquest 2018, des de l’1 de gener fins avui, hi ha hagut a Catalunya 41 incendis forestals que han cremat 39,18 hectàrees forestals (segons dades provisionals). Els focs més importants han estat a Castelló de Farfanya (la Noguera, el 20 de febrer) i Castelldefels (el Baix Llobregat, 1 de gener).

Tampoc no es poden fer focs d’esbarjo ni d’altres relacionats amb l’apicultura. Dins de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s’utilitzin barbacoes d’obra amb mataguspires.
També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l’inici d’un foc; llançar coets, focs d’artifici o d’altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

ACN Barcelona

Deixa un comentari