Publicat el 30/06/2020

La Generalitat de Catalunya ha iniciat la campanya anual de prevenció d’incendis forestals i veta els focs, a partir d’aquest dissabte, i només es podran fer amb una autorització prèvia

Per aquest motiu, fins al dia 15 de d’octubre, a Sant Vicenç de Montalt està prohibit fer qualsevol mena de foc al bosc.  Aquesta prohibició inclou també els terrenys forestals, siguin o no poblats d’espècies arbòries, i a la franja de 500 metres que els envolta.

Què no es pot fer al bosc 

·    Encendre foc per a qualsevol tipus d’activitat, sigui quina en sigui la finalitat. Especialment no es poden cremar: rostolls, marges i restes d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria ni fer focs d’esbarjo. Queda exclosa de la prohibició, dintre de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d’obra amb mataguspires.
  Tampoc es pot fer foc per a activitats relacionades amb l’apicultura.
·    Llençar objectes encesos.
·    Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l’inici d’un foc.
·    Llençar coets, globus, focs d’artifici o altres artefactes que continguin foc.
·    Utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat pot autoritzar, de manera extraordinària, realitzar determinats treballs i activitats que suposen un risc d’incendi forestal. Prèviament s’ha de sol·licitar la corresponent autorització.
Més informació al web del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació: Prevenció d’incendis:
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medi-natural/dar_prevencio_incendis_nou/

 

Deixa un comentari