Publicat el 07/07/2022

En cas de dubte podeu contactar amb Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

 

 

L’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Dosrius recorda que els nius d’aus protegides habilitats en edificis estan regulats pel Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals; per la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, i per l’article 334 del Codi Penal.

En aquest sentit, la normativa és clara i recalca que no es pot dur a terme cap intervenció que pugui afectar ni destruir cap lloc de nidificació o refugi (els nius i refugis també estan protegits fora de l’època de cria i encara que no estigui ocupats).

En cas que sigui necessari fer-ho caldrà sol·licitar una autorització excepcional als Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya abans d’iniciar qualsevol actuació.

 

Redacció
Imatge i font: Ajuntament de Dosrius

Deixa un comentari