Publicat el 13/12/2022

La tramitació es farà a Can Lleonart però per poder tramitar el DNI electrònic cal apuntar-s’hi prèviament trucant al telèfon de la Policia Local (93 555 24 12)

 

 

 

L’oficina mòbil del DNI ha programat dues noves sessions per tramitar el DNI electrònic a Alella per al primer trimestre de 2023

 • 09-02-2023 tramitació. Lliurament del document 15-02-2023
 • 23-03-2023 tramitació. Lliurament del document 29-03-2023

Recordeu que per tramitar el DNI electrònic cal anar-hi dues vegades, una per presentar la documentació i una altra per recollir-la. La tramitació es farà a Can Lleonart però per poder tramitar el DNI cal apuntar-s’hi prèviament trucant al telèfon de la Policia Local (93 555 24 12).

INFORMACIÓ SOBRE OBTENCIÓ DE DNI EN L’EQUIP MÒBIL

 1. Renovació per caducitat (sense canvis respecte al carnet anterior)
 • 1.1  Aportar DNI antic
 • 1.2  Una fotografia en color, recent, de front i amb el fons blanc. En cas d’utilitzar ulleres, aquestes han de ser amb vidres clars.
 • 1.3  Import de pagament: 12 euros (import exacte)
 • 1.4  Gratuït per a famílies nombroses. Cal presentar el títol o document que ho acrediti.
 1. Renovació per pèrdua, robatori o deteriorament.
 • 2.1  Dues fotografies en color,  recents,  de front i amb el fons blanc. En cas d’utilitzar ulleres, aquestes han de ser amb vidres clars.
 • 2.2  Complimentar l’imprès en el mateix Equip Mòbil.
 • 2.3  Import de pagament: 12 euros (import exacte)
 • 2.4  Gratuït per a famílies nombroses. Cal presentar el títol o document que ho acrediti.
 1. Primera inscripció:
 • 3.1  Una fotografia en color, recent, de front i amb el fons blanc. En cas d’utilitzar ulleres, aquestes han de ser amb vidres clars.
 • 3.2  Certificat literal d’inscripció de naixement expedit pel Registre Civil en el qual ha de constar expressament que s’emet per a l’obtenció del DNI. Té una validesa de 6 mesos des de la seva expedició.
 • 3.3  Certificat d’empadronament, amb validesa de 3 mesos des de la seva expedició.
 • 3.4  Les persones menors de 14 anys, hauran d’anar acompanyats del pare, mare o tutor legal, amb el DNI en vigor.
 • 3.5  El menor sempre ha d’estar present.
 • 3.6  Import de pagament: 12 euros (import exacte)
 • 3.7  Gratuït per a famílies nombroses. Cal presentar el títol o document que ho acrediti.
 1. Renovació per canvi de domicili:
 • 4.1  Una fotografia en color, recent, de front i amb el fons blanc. En cas d’utilitzar ulleres, aquestes han de ser amb vidres clars.
 • 4.2  DNI anterior.
 • 4.3  Certificat d’empadronament, amb validesa de 3 mesos des de la seva expedició.
 • 4.4  Les persones residents a l’estranger, han de presentar un certificat que acrediti la residència expedit pel Consolat espanyol del país que correspongui.
 • 4.5  La renovació és gratuïta si el DNI anterior no està caducat.

Les persones que encara disposin del DNI antic (de color blau) o necessiten realitzar modificacions com ara el canvi d’idioma del nom, l’ordre dels cognoms o la data de naixement, se’ls facilitarà dia i hora per efectuar la renovació en una Comissaria de la Policia Nacional.

 

Redacció
Imatge i font: Ajuntament d’Alella

Deixa un comentari