Publicat el 16/10/2015

El càncer de còlon i recte es pot curar si es detecta a temps. El càncer colorectal és el càncer més freqüent en la població si es consideren els dos sexes. És el segon tumor més freqüent en les dones, després del de mama, i el tercer en els homes, després dels de pròstata i pulmó. La seva freqüència augmenta amb l’edat i la majoria dels casos se solen donar per sobre dels 50 anys. El càncer del budell gruixut és el més freqüent en el conjunt d’homes i dones a Catalunya, amb més de 6.000 casos nous cada any. A més, suposa la segona causa de mort per càncer.
El Programa consisteix a diagnosticar i tractar els casos de càncer de còlon i recte al més aviat possible perquè hi hagi moltes més probabilitats de curació.
El programa d’adreça a tots els homes i les dones de 50 a 69 anys i consisteix a fer-se, cada dos anys, una senzilla prova a casa per detectar si les deposicions contenen petites quantitats de sang que no es veuen a simple vista.
Des de l’Oficina de cribratge del Programa de detecció i de manera progressiva, es convida als homes i les dones entre 50 i 69 anys, a traves d’una carta enviada al domicili, a participar en el programa.
A la carta s´adjuntarà un llistat de les oficines de farmàcia que participen en el programa i unes etiquetes que serveixen perquè l´usuari vagi a la famàcia on li subministraran el kit per poder recollir la mostra i li explicaran com s´ha de fer la recollida, conservació i retorn del kit. En el cas que la prova sigui negativa, és a dir, que no es trobin indicis de sang a la femta, es rebrà una carta amb el resultat i, seguint el programa de cribatge, la convocatòria es repetirà cada dos anys.
Si el resultat fos positiu s’haurà de fer una prova diagnòstica anomenada colonoscòpia, que consisteix a visualitzar tot el budell gruixut per detectar possibles causes del sagnat. No tots els sagnats són a causa del càncer, la majoria són deguts a altres lesions benignes. Segons el resultat, es passaria a un circuit assistencial per rebre el tractament adient.

Deixa un comentari