Publicat el 29/12/2017

El pressupost del Consell Comarcal del Maresme per al 2018 puja a 38.251.356,13 euros, una quantitat que representa un increment del 18,44%. El pressupost de la Corporació va ser aprovat pel Ple celebrat el passat 19 de desembre. Va comptar amb els vots favorables de l’equip de govern (CiU i PSC) i dels consellers del PP. Es van abstenir ERC, CUP, C’s i ICV.

El Consell Comarcal del Maresme afronta el 2018 amb importants reptes territorials, socials i de gestió interna. A les línies estratègiques d’aquest mandat emmarcades en la lluita contra la pobresa i la mitigació dels efectes del canvi climàtic, se sumen les de polítiques d’igualtat i modernització de l’administració. En aquesta darrera, el Consell Comarcal fa una aposta per l’administració sense papers i la tramitació electrònica com a fórmula per millorar l’eficiència i l’eficàcia de tots els serveis, però també com a model sostenible i compromès amb el medi ambient.

El medi ambient serà, justament, un dels puntals de l’actuació comarcal. Es desplegarà el recentment creat Servei de boscos i rieres i veurà la llum el Servei d’adaptació i mitigació dels efectes del canvi climàtic. A més, es construiran les dues depuradores que acabaran de completar el mapa de depuració d’aigües residuals del Maresme. Les dues instal·lacions que estan pressupostades són les de les urbanitzacions Àgora Parc i Terra Brava de Tordera.

Pel que fa a polítiques adreçades a la millora de la qualitat de vida de les persones, el Consell Comarcal del Maresme treballarà en dos fronts. D’una banda la lluita contra la pobresa i, de l’altra, les polítiques d’igualtat. Aquestes es veuran reflectides en la creació del nou servei d’Igualtat que dissenyarà programes i accions per avançar cap a una societat sense discriminacions on tots els ciutadans i ciutadanes gaudeixin dels mateixos drets i oportunitats. D’altra banda, l’eix transversal de lluita contra la pobresa es manté actiu en les línies de treball de l’àrea de Promoció Econòmica que incrementarà les accions adreçades al foment de l’ocupació i la millora de l’ocupabilitat. A més, el 2018, ja es coneixeran les primeres dades de l’estudi que s’està duent a terme per dimensionar i fer aflorar les situacions més urgents i de vulnerabilitat que hi ha al Maresme.

El pressupost 2018 de l’administració comarcal és un reflex d’aquestes polítiques territorials i socials. Ascendeix a 38.251.356,13 euros, una xifra que supera en un 18,44% la d’aquest any.

L’increment es veu reflectit a totes les àrees. La de Medi Ambient en 4 milions d’euros; la de Benestar Social i Serveis a les persones en 1.5 milions i la de Promoció Econòmica en 250.000 euros.

Deixa un comentari