Publicat el 07/05/2020

Gràcies a l’avís d’un veí, la Regidoria de Medi Ambient ha tornat a detectar la presència d’exemplars de vespa asiàtica a Teià.

Es tracta d’una espècie invasora que s’alimenta d’abelles autòctones, per la qual cosa es fa una crida a la ciutadania perquè revisi les cornises i ràfecs de porxos i finestres davant la possibilitat que hi faci niu.
Perjudicial per a les abelles
La vespa asiàtica o vespa velutina presenta un aspecte més fosc que les vespes autòctones. La varietat nigrithorax va arribar a Catalunya el 2012 i des de llavors s’ha anat estenent. La seva mida oscil·la entre 1,7 i 3,2 centímetres de llargària. Té el cap negre, la cara ataronjada, el tòrax envellutat i les potes marrons.
La seva presència ha generat preocupació pel seu efecte sobre la pol·linització i sobre la producció de mel que realitzen les abelles, ja que es tracta d’un nou depredador.
Característiques dels nius
La vespa asiàtica acostuma a fer els nius dalt dels arbres, però també se’n poden trobar en edificacions, entre matolls o bé enterrats.
Normalment construeix dos nius, de paper mastegat. Un de primari, més petit, i un segon que pot arribar a ser molt voluminós (aproximadament 60 centímetres de diàmetre), amb un orifici lateral de sortida.
El període d’aparició depèn del clima de cada any. Cap al març, les femelles fundadores surten de la hibernació i construeixen uns petits nius, de la mida d’una taronja, en llocs protegits d’edificis, llindes de finestres, barbacoes, casetes de gos, porxos i balcons. El niu detectat a Teià és d’aquestes característiques.
Al maig, les obreres d’aquest niu fabriquen un vesper més gran en una nova ubicació per acollir-hi la colònia definitiva.
A la tardor, cada reina pot produir 200 vespes reines que l’any següent fundaran noves colònies. Els nius s’abandonen abans de l’hivern i no són mai reutilitzats.
Recomanacions:
En el cas de detectar algun exemplar, no intenteu capturar-lo, ni us acosteu gaire al vesper.
No intenteu destruir-lo o retirar-lo pel vostre compte.
Informeu l’Ajuntament de la ubicació de l’exemplar o niu.
Si està a la via pública, l’Ajuntament s’encarregarà d’eliminar-lo.
Si està en una propietat particular, correspon fer-ho al propietari mitjançant la contractació d’un servei especialitzat.
Precaucions a prendre
El comportament de la vespa asiàtica no és agressiu amb les persones, excepte quan som a prop d’un vesper. No acostuma a haver-hi perill a més de 5 metres de distància del niu ni quan beuen o alimenten.
Tot i que no són més perilloses que les vespes autòctones, les picades de vespa velutina són doloroses per la mida del fibló. La majoria de persones amb picades presenten símptomes locals de dolor, vermellor i inflamació de la zona de penetració del verí, que desapareix després de diversos dies.

En cas de picada:
Renteu la zona amb aigua i sabó i apliqueu gel o aigua freda.
En els primers moments de la picada també es pot intentar desnaturalitzar els components del verí usant calor a la picada, com es pot fer amb la picada d’altres vespes.
En persones al·lèrgiques o en cas de picades múltiples, poden aparèixer símptomes generals com picor a tot el cos, pujada de la temperatura corporal, baixada de la tensió arterial, problemes respiratoris, problemes cardiovasculars i d’altres símptomes.
Si s’observen aquests símptomes, cal trucar al 061 o anar al més aviat possible a un centre mèdic per evitar un xoc anafilàctic.

Font: Ajuntament de Teià

Deixa un comentari