Publicat el 04/05/2015

Per al curs 2015-2016, la bressol municipal comptarà amb 126 places lliures de les 248 que té l’escola, ja que les restants són ocupades per infants que ja han estat escolaritzats aquest curs. Les places vacants es distribuiran de la següent forma: 32 per a lactants (16 al centre d’Eduard Ferrés i 16 al de l’av. Montevideo), 60 per a infants d’1 a 2 anys (26 al centre d’Eduard Ferrés i 34 al de l’av. Montevideo) i 34 per a infants de 2 a 3 anys (22 al centre d’Eduard Ferrés i 12 al de l’av. Montevideo). En cas que la demanda d’1 a 2 anys fos molt elevada, s’estudiarà obrir una altra classe.
Sol·licituds i baremació
En el moment de presentar la sol·licitud, les famílies hauran d’escollir l’edifici (av. Montevideo, 217 o av. Eduard Ferrés, 168) on volen que vagi el seu fill/a, sempre que hi hagi plaça vacant. Les sol·licituds es baremaran un cop acabat el termini de presentació de sol·licituds (els criteris de baremació es poden consultar al propi centre). Totes les que estiguin empatades s’ordenaran alfabèticament i es numeraran correlativament. Per determinar el número a partir del qual s’ordenaran les sol·licituds empatades es farà un sorteig el 29 de maig. Després de publicar la relació definitiva, s’adjudicarà la plaça en el lloc sol·licitat (per rigorós ordre segons punts i sorteig) mentre hi hagi plaça disponible, o passaran a l’altre. La resta quedarà en llista d’espera. Durant el període de preinscripció es podrà canviar el lloc sol·licitat, però no un cop adjudicada la plaça.


Calendari:
• Presentació de sol·licituds: del 5 al 15 de maig
• Barem: del 18 al 21 de maig
• Llistes baremades: 26 de maig
• Reclamacions: 27, 28 i 29 de maig
• Sorteig: 29 de maig, 18 h, al pati del centre de l’av. Eduard Ferrés
• Llistes d’admesos: 5 de juny
• Matriculació: del 8 al 12 de juny
*Descarregar-se sol·licitud de preinscripció:
https://labressoleta.files.wordpress.com/2015/04/preinscripcic3b32015.pdf

Deixa un comentari