Publicat el 30/03/2021

Administracions, entitats i agents locals implicats en la gestió del fons marí, i ciutadania en general participaran a partir del 5 d’abril en un procés participatiu per fomentar el debat i concretar les actuacions de gestió de manera conjunta

Davant les costes de Mataró, Sant Andreu de Llavaneres i Sant Vicenç de Montalt hi trobem un espai marí de gran interès de conservació, que acull hàbitats que generen ecosistemes d’elevat valor per la biodiversitat. Malauradament aquests hàbitats són molt sensibles a l’activitat humana i existeixen nombrosos impactes que amenacen la seva conservació i la de les espècies que hi habiten.

Aquest espai marí de 2.906,36 hectàrees, anomenat Costes del Maresme, va ser declarat Zona d’Especial Conservació l’any 2014 per la presència de dos Hàbitats d’Interès Comunitari, inclosos en l’Annex I de la Directiva europea Hàbitats (92/43/CEE): els alguers de posidònia i els fons marins rocosos i concrecions biogèniques.
L’Ajuntament de Mataró, amb la col·laboració tècnica i econòmica de la Diputació de Barcelona, i la participació del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i l’entitat Posidònia 2021, estan treballant en l’elaboració d’un Pla d’acció que promourà la implicació de la ciutadania i els agents locals com a eix fonamental de la gestió d’aquest espai marí, que allotja l’hàbitat natural conegut com l’Alguer de Mataró.
L’objectiu és avançar conjuntament en la protecció i divulgació d’aquests ecosistemes, impulsant les actuacions necessàries per respondre a la seva fragilitat.

El Pla d’acció s’elaborarà a partir d’un procés participatiu. Prèviament s’ha elaborat una diagnosi ambiental i socioeconòmica de l’espai marí protegit. El debat s’enfocarà per aconseguir els següents objectius:
Objectiu 1: Augmentar el coneixement i el seguiment de la ZEC
Objectiu 2: Conservació i millora de l’estat dels hàbitats i les espècies presents a l’espai
Objectiu 3: Compatibilitzar l’activitat antròpica amb la conservació de la ZEC Costes del maresme
Objectiu 4: Mitigar els efectes del canvi global a la ZEC Costes del Maresme
Objectiu 5: Establir mecanismes d’aplicació i actualització del Pla d’Acció i de governança de la ZEC.

Estructura del procés participatiu
El procés participatiu s’estructurarà en dues fases i estarà obert a tota la ciutadania implicada o interessada en la conservació de l’espai marí protegit Costes del Maresme.
El calendari previst és el següent:

Primera fase de participació, del 5 al 30 d’abril: es podran presentar propostes d’actuacions a incorporar al Pla d’acció dins les diferents línies estratègiques definides; i esmenes o millores en relació al document de diagnosi de l’espai. Durant aquesta primera fase es preveu celebrar tres tallers adreçats a agents de l’Administració (9 d’abril), agents econòmics –pescadors, empreses de busseig, etc.– (15 d’abril), i científics i ciutadania en general (22 d’abril). Aquestes trobades seran presencials o virtuals per videoconferència, segons l’evolució de la situació de la COVID-19.
Redacció i difusió de la primera versió del Pla d’acció: del 3 de maig al 30 de juny, un cop recollides i valorades les diferents propostes.

Segona fase de participació, de l’1 al 30 de juliol: període obert a la participació per la discussió i recollida d’aportacions per complementar les propostes acordades.

Fase de retorn, del 20 de setembre al 8 d’octubre: trasllat als agents participants del resultat final del procés, amb el document definitiu del Pla d’acció de la ZEC Costes del Maresme que inclourà la diagnosi completa i les actuacions de gestió de l’espai, definides a partir del consens entre els agents implicats. També es farà trasllat de la memòria participativa, amb l’explicació de la metodologia utilitzada en el procés i totes les aportacions recollides.

La informació sobre el procés participatiu ja es pot trobar a la plataforma Decidim Mataró:  https://www.decidimmataro.cat/processes/posidoniaZEC, a través de la qual també es podran fer arribar les aportacions que es considerin adients.

 

 

Deixa un comentari