Publicat el 23/06/2020

L’Ajuntament ha anunciat que la piscina municipal obrirà al públic el pròxim 1 de juliol i que la temporada de bany s’allargarà fins al 13 de setembre

A causa de les mesures de protecció contra el coronavirus, el regidor d’Esports, Jordi López, explica que s’han hagut d’introduir alguns canvis organitzatius i de funcionament.

Aforament limitat
Les principals limitacions fan referència a l’aforament. D’acord amb les directrius de la Generalitat durant l’anomenada “etapa de represa”, es garantirà un espai de 2,5 metres quadrats per cada usuari.
En aquests moments, l’Ajuntament està valorant la possibilitat de delimitar parcel·les al voltant de la piscina per distribuir-ne els usuaris, tal com es farà en algunes platges. En espera de conèixer-ne els càlculs definitius, això podria representar una reducció del 50% de la capacitat de les instal·lacions.

Torns de mitja jornada
Per garantir al màxim l’accés de tothom a la piscina, s’ha establert un sistema de rotació d’usuaris en dos torns: un de matí, d’11 a 14.30h, i un altre de tarda, de 16 a 19.30h. Entremig es faran tasques de neteja i desinfecció. El regidor explica que “no es podrà repetir torn en una mateixa jornada”.

Entrades bonificades
Amb el mateix esperit, enguany no hi haurà abonaments de temporada. Hi haurà dues tarifes: una de 5 euros per a majors de 16 anys i una altra per a menors, de 2 euros. Els nadons entraran gratis. López explica que “l’Ajuntament té la intenció de subvencionar el 50% de l’entrada individual a tots els residents a Teià, de manera que el preu resultant serà similar al dels antics abonaments”.

Compra d’entrades
Les entrades solament es podran comprar a la piscina i serviran únicament per aquell torn, independentment de l’hora que sigui.
Abans d’accedir-hi, caldrà desinfectar-se les mans i signar una declaració responsable acreditant que s’està lliure de contagi i que es coneixen i es respectaran les mesures preventives i sanitàries.

Mesures higièniques
Per raons d’índole sanitària, no es podran usar els vestidors ni estaran disponibles les màquines de venda automàtica de begudes.

Menys activitats dirigides
Pels motius ja esgrimits, enguany s’ha reduït l’oferta d’activitats dirigides, com els cursos de natació, i s’han traslladat fora de l’horari de torns per no interferir-hi. A partir de les 19.45, la piscina romandrà únicament oberta per a les persones inscrites en l’activitat d’aquagym.

Deixa un comentari