Publicat el 25/09/2020

Es recomana no accedir als parcs infantils si ja hi ha un nombre important d’infants en aquell moment, així com limitar el temps d’ús per facilitar que hi accedeixin altres famílies sense aglomeracions

Els parcs infantils constitueixen un espai d’esbarjo beneficiós per als infants. Per contra, l’ús dels equipaments dels parcs infantils (gronxadors, tobogans i similars) suposa un risc de contagi de la COVID-19 especialment per les superfícies de contacte freqüent elevat, la coincidència d’infants de grups de convivència estable diferents i per la dificultat per mantenir les distàncies i aglomeracions.
Per evitar aglomeracions es recomana no accedir als parcs infantils si ja hi ha un nombre important d’infants en aquell moment, així com limitar el temps d’ús per facilitar que hi accedeixin altres famílies sense aglomeracions. També es recomana buscar activitats i jocs d’esbarjo alternatius als gronxadors, tobogans, etc. Per exemple, jugar amb la sorra, jugar a fet i amagar, etc.

D’altra banda, cal que els infants es desinfectin les mans amb gel hidroalcohòlic abans d’accedir als parcs infantils i també de forma freqüent mentre en fan ús, amb especial cura que no es posin les mans a la boca. També cal que mantinguin una distància de seguretat interpersonal amb els infants d’altres grups de convivència per impedir el contacte físic, especialment en els accessos als equipaments i que facin ús de la mascareta de forma obligatòria a partir dels 6 anys, i sempre que sigui possible entre els 3 i 5 anys. A més, es demana evitar menjar i beure en l’espai de joc.

Es recomana que un únic adult acompanyi als infants, per reduir el nombre de persones. En la mesura del possible, relacioneu-vos només amb persones amb les que compartiu un grup de convivència estable. En tot cas, relacioneu-vos amb el mínim nombre de persones fora d’aquests grups, limitant el temps de contacte, mantenint la distància i fent ús de la mascareta en tot moment.

Deixa un comentari