Publicat el 17/12/2020

Les quatre noves promocions situades a Montgat i El Masnou satisfan la demanda creixent d’espais per a viure més amplis, lluminosos i versàtils

L’Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL) està desenvolupant dos projectes en fase d’execució al sector del Turó del Sastre de Montgat i altres dos a zones cèntriques del Masnou.
Totes quatre promocions públiques tenen en comú que, malgrat haver estat dissenyades abans de la pandèmia, reuneixen els principals requisits en matèria residencial en temps de la Covid-19: estances amples, amb molta llum i polivalents i utilització de tècniques de construcció respectuoses amb el medi ambient que fomenten l’estalvi energètic. «Aquesta nova generació de projectes és força trencadora amb els models tradicionals a què estem acostumats. Hi ha un salt endavant en termes d’innovació tipològica, tecnològica i de sostenibilitat», valora Josep Maria Borrell, coordinador tècnic de l’IMPSOL.

L’IMPSOL és un organisme públic depenent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que s’encarrega, juntament amb Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB) i el Consorci Metropolità de l’Habitatge, de fomentar l’habitatge públic assequible, innovador i de qualitat a la metròpolis de Barcelona, amb l’objectiu de garantir el dret a l’habitatge. A més, pretén potenciar la cohesió social, disminuir els desequilibris territorials i millorar la qualitat de vida dels habitants metropolitans.

Montgat: un centenar de pisos que miren al mar
La primera de les dues promocions d’habitatges amb protecció oficial que l’IMPSOL està construint al Turó del Sastre de Montgat (denominada 18J) està situada en un solar amb un terreny de pendent pronunciat i constarà de dos edificis adaptats al terreny inclinat i orientats cap a l’est. D’aquesta manera, es potenciarà la qualitat paisatgística amb vistes al mar i l’eficiència energètica del total de 39 habitatges (33 en venda i 6 per a llogar) amb l’aprofitament de les hores de sol.
Entremig dels dos edificis hi haurà una franja central no edificada que permetrà millorar la lluminositat natural i la ventilació.

El primer edifici, que es construirà a la cota més alta de la parcel·la i tindrà una alçada de dos pisos, constarà de 17 habitatges i 17 places d’aparcament. El segon edifici, dividit en dos blocs -unificats per una passera exterior comuna a cada planta i connectats entre si pel nucli d’escales i ascensor- estarà situat a la cota més baixa de la parcel·la i tindrà una alçada de quatre pisos, amb 22 habitatges i 16 places d’aparcament.

D’altra banda, a la parcel·la 18C del sector Les Bateries -també ubicada al Turó del Sastre de Montgat- l’IMPSOL està edificant altres 62 habitatges amb protecció oficial (42 destinats a la venda i 20 per a llogar), 63 places d’aparcament, 31 trasters i un local comercial.

Tant la urbanització de la zona com els edificis que componen totes dues promocions actualment en obres es caracteritzen per la qualitat arquitectònica i el respecte al medi ambient.
El disseny de tots els habitatges s’ha fet tenint en compte les noves maneres d’habitar que prioritzen un ús més diàfan dels espais, de tal manera que s’eliminen els espais de passadissos i s’incrementen els de les estances. Així, els diferents compartiments que conformen cada llar tenen dimensions similars, fet que permet flexibilitzar-ne els usos i adaptar-se millor als canvis.
A més, els habitatges són inclusius i estan pensats tenint en compte la perspectiva de gènere, trencant amb les jerarquies espacials com també amb els repartiments de rols i de poder tradicional. Així, per exemple, la cuina passa a tenir un lloc central. Totes les estances busquen la màxima qualitat espacial i són prou generoses perquè les activitats puguin ser efectuades per dues persones alhora, reivindicant així les tasques domèstiques com són les cures, la cadena de la roba, l’alimentació, la brossa i el reciclatge.

Donat que l’eficiència energètica ha estat un criteri prioritari en l’edificació, s’han incorporat sistemes passius per minimitzar els futurs costos de manteniment i una dependència mínima en la gestió energètica posterior.
Entre les estratègies ambientals implementades -i que han permès que el projecte obtingui una Qualificació Energètica A- destaca la reducció de la demanda energètica mitjançant aïllaments i afavorint la ventilació creuada, així com l’ús d’instal·lacions d’alta eficiència energètica mitjançant aerotèrmia per a la calefacció i producció d’aigua calenta.

 

Dos projectes integrats al centre del Masnou
Les dues promocions que l’AMB està desenvolupant al Masnou a través de l’IMPSOL estan integrades en una àrea força cèntrica del municipi.
La més gran -situada al número 5 del carrer Itàlia sota el nom d’Illa Centre- preveu 67 habitatges (42 en venda i 25 per a llogar), mentre que l’altra -ubicada a la Plaça Duc d’Ahumada i denominada Caserna- constarà de 40 pisos (33 dels quals destinats a la venda i 7 al lloguer). També tindran places d’aparcament, trasters i locals.
En el cas del projecte Illa Centre preveu la creació d’un gran pati longitudinal comunitari que afavorirà la ventilació creuada natural en el 100% dels habitatges gràcies a l’enfrontament de dues façanes amb condicions climàtiques oposades. Aquesta serà la principal estratègia energètica de l’edifici, que es complementarà amb la possibilitat d’implantació de vegetació tant al pati com a les cobertes, propiciant un microclima fresc.
També es fomentarà la captació solar a través dels finestrals en les façanes sud i oest, que queden protegits durant l’estiu gràcies als ràfecs i tendals mòbils.
Respecte a la tipologia d’habitat-ge, segueix els principis d’inno-vació i multifuncionalitat de la nova generació que promou l’AMB: estances amples, versàtils i lluminoses, i un espai cuina-menjador que conquereix el centre de la casa i es manifesta com la peça més social.

 

Què cal fer per accedir a un habitatge assequible de l’AMB?
El principal requisit per optar a un pis amb protecció oficial és estar inscrit i acceptat al Registre de Sol·licitants (https://www.registresolicitants.cat/registre/). Acabat el termini de sol·licituds, té lloc un sorteig entre les candidatures validades. La web de l’AMB recull la informació de totes les promocions, i dins de les bases de cada una s’expliquen els detalls del procés: https://www.amb.cat/web/habitatge/impsol/cercador

 

Deixa un comentari