Publicat el 12/04/2021

Amb aquest lema l’Ajuntament de Montgat ha iniciat una Campanya per informar i sensibilitzar sobre la tinença responsable d’animals domèstics

Per aquest motiu, s’ha editat un tríptic informatiu que s’ha repartit a totes les bústies de les cases amb informació bàsica de les obligacions i els deures dels propietaris cap a les mascotes i també a la via pública. El tríptic s’estructura en tres àmbits: aspectes que cal considerar abans d’adoptar o adquirir una mascota, normativa actualitzada per a tots els propietaris i normativa específica per a propietaris d’animals potencialment perillosos.

Abans de tenir un animal de companyia cal plantejar-se seriosament diverses qüestions. Primer, si es disposa del temps suficient per cuidar-lo (en especial, els gossos) i si es tenen els mitjans econòmics per tenir-ne cura.
En segon lloc, cal informar-se sobre les races dels animals, les seves característiques i si s’adaptarien o no a l’estil de vida que es porta.
Per exemple, més que triar un gos pel seu aspecte o color, és més important saber si la raça en qüestió necessita molt d’exercici físic o és poc sociable. Finalment, cal comprometre’s a tenir-ne cura i educar-lo, portant-lo quan calgui al veterinari i aplicant els mètodes educatius adequats per garantir una bona convivència amb el veïnat.
Un cop s’adopta o es compra (en establiments autoritzats) un animal, cal tenir en compte que ha d’anar xipat i se l’ha d’inscriure al cens municipal. En el cas dels gossos, han d’anar lligats pel carrer i és obligatori recollir els seus excrements i netejar-ne els orins. Els que siguin potencialment perillosos han de portar morrió.

La Campanya persegueix doncs, informar, sensibilitzar i donar a conèixer l’Ordenança de tinença d’animals de companyia, que per un cantó insisteix en la tinença responsable i per l’altra en el respecte i la cura dels espais públics per part dels propietaris de gossos, que tenen l’obligació de recollir els excrements i dur-los lligats.

 

Deixa un comentari