Publicat el 18/12/2020

Només han d’acudir a aquests espais les persones que siguin citades des de l’Atenció Primària

S’ha posat en marxa un nou punt a l’antic convent de les Clarisses (al carrer Santa Clara, 18, Arenys).  En aquest espai es realitzen les proves que es fan als contactes asimptomàtics dels casos de COVID-19 positius.
Cal tenir present, per tant, que les proves a persones amb símptomes se segueixin fent, com fins ara, als centres d’atenció primària i que en el punt del carrer Santa Clara es fan les proves només a persones que han estat citades prèviament des de l’Atenció Primària.

Des de la Unitat Centralitzada de suport COVID de la Metropolitana Nord s’ha optat per buscar alternatives que van més enllà dels espais propis.
El fet d’ampliar els punts ha de permetre evitar un augment del temps d’espera per fer-se la prova, així com acostar els punts de proves a la ciutadania de tot el territori de la Metropolitana Nord.

El nou punt, cedit per l’ajuntament, ha estat revisat per garantir que és adequat i que permet mantenir les condicions de seguretat necessàries, així com una correcta ventilació i la neteja que marca el protocol.

Unitat centralitzada de suport COVID de l’AP Metropolitana Nord
La Unitat centralitzada de suport COVID treballa per recolzar els equips d’atenció primària (EAP) en el control de la transmissió de la COVID-19 i gestionar algunes tasques de manera centralitzada, per fomentar que les activitats de poc valor clínic es facin en dispositius externs als EAP.

Entre les actuacions de la Unitat centralitzada de suport COVID es troba la gestió dels dispositius per garantir l’abordatge de la població de risc, la presa de mostres per dur a terme proves de detecció de la malaltia a la població que és contacte asimptomàtic de pacients amb alta sospita COVID i tot allò que té a veure amb les intervencions específiques en situacions de brots o increments importants de casos d’infecció per SARS-CoV-2 de la comunitat, en població asimptomàtica.
A més, des d’aquesta unitat es gestiona el cribratge de professionals de residències, el seguiment en institucions tancades i els cribratges a les escoles i les seves famílies. Així mateix, en un procés d’evolució de la Unitat de suport COVID, es vol arribar a assumir progressivament part de tasques relacionades amb el seguiment clínic i que ara recauen en els equips.

Més informació a: http://primaria.icsmetropolitananord.cat
Seguiu-nos a les xarxes socials twitter.com/apicsmetronord

Deixa un comentari