Publicat el 29/01/2020

L’Ajuntament ha publicat les bases de la 37a edició de la fase local de la Mostra Literària

La temàtica i el gènere són lliures –prosa, poesia o microrelat– sense cap límit d’edat. Les obres hauran de ser individuals, totalment inèdites i escrites en català.
El concurs contempla cinc grups d’edat: de 6 a 8 anys (grup A), de 9 a 11 (grup B), de 12 a 14 (grup C), de 15 a 18 (grup D), de 19 a 25 (grup E) i majors de 26 (grup F).
Els treballs dels participants dels grups A i B podran ser escrits a mà, amb bona cal·ligrafia. Per als grups A, B i C s’estableix una extensió màxima de 5 folis a una sola cara i a doble espai, mentre que els dels grups D, E i F podran oscil·lar entre les 5 i les 15 pàgines.

Microrelats
Els microrelats són composicions de 140 caràcters com a màxim amb l’objectiu de reproduir el llenguatge de les xarxes socials i les noves tecnologies. Aquesta categoria no fixa cap límit d’edat i permet la presentació d’un màxim de dues obres per persona.

Fase comarcal
Els participants disposen fins al 6 de març per lliurar l’original i cinc còpies en paper a l’Ajuntament, la Biblioteca o La Unió. A més, hauran d’adjuntar-hi una còpia en suport informàtic, o bé fer-la arribar per correu electrònic acultura@teia.cat

Després de ser avaluades pel jurat de la Mostra, el diumenge 26 d’abril tindrà lloc el veredicte i lliurament dels premis, que es faran a La Unió en el marc de la Setmana Cultural de Teià.

Els treballs premiats en cada grup i modalitat seran presentats automàticament a la fase comarcal del concurs.

Edició 2019
L’any passat, la Mostra Literària de Teià va rebre 295 treballs: 224 en la modalitat de prosa, 62 en la de poesia i 9 en la secció de microrelats.
D’entre tots els textos seleccionats per a la fase comarcal, els teianencs Joan Carles Franquet i Carolina Sàenz van ser guardonats el 17 de novembre amb els primers premis de prosa i microrelat per les composicions ‘El sepulturer’ i ‘El neguit’, respectivament.

Més informació: www.teia.cat

Deixa un comentari