Publicat el 29/01/2021

L’objectiu d’aquesta mesura és fomentar la mobilitat sostenible i la renovació del parc de vehicles, per automòbils de baixa emissió

Des de l’1 de gener els vehicles ECO elèctrics tindran una bonificació del 100% del preu de l’estacionament a les zones d’estacionament regulades com són les blaves, vermella o Express de 30 minuts, i la zona verda de pagament de Montgat, tal i com recull l’art. cinquè punt 3 de l’Ordenança fiscal núm. 15  de la Taxa per a l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals.

L’objectiu d’aquesta mesura és fomentar la mobilitat sostenible i la renovació del parc de vehicles per automòbils de baixa emissió, i compensar parcialment el cost addicional que suposa la compra de cotxes amb baixes o nul·les emissions facilitant l’estacionament d’aquests vehicles a zero cost a Montgat.

Està comprovat que la utilització del vehicle elèctric significa una millora substancial en el medi ambient, produeix menys soroll als carrers i comporta un estalvi econòmic i per això Montgat aposta decididament per la mobilitat sostenible bonificant l’estacionament d’aquest vehicles.

L’Ajuntament de Montgat va aprovar aquesta modificació a l’ordenança fiscal núm. 15 a la sessió del Ple del 13 d’octubre de 2020.

 

Deixa un comentari