Publicat el 17/02/2014

El passat 16 de gener de 2014 el DOGC publicava la modificació d´adscripció de la Secció d´Institut Turó d´en Baldiri passant de l´Institut d´Alella als instituts del Manou (IES Maremar i IES Mediterrània). Si bé els alumnes de l´institut de Teià, un cop acabats els estudis de l´ESO, tenien prioritat a l´hora de matricular-se a l´institut d´Alella per continuar els seus estudis, a partir d´ara tindran prioritat als instituts del Masnou.
La sol·licitud d´aquest canvi està fonamentada per la millor comunicació de Teià amb els centres de secundària del Masnou; per l´ampliació de les ofertes educatives (a l´Institut Mediterrània s´imparteix també el Batxillerat artístic), i per donar cobertura legal a l´opció que escollien la majoria dels alumnes de Teià.
L´adscripció dels alumnes de la Secció d´Institut Turó d´en Baldiri al Masnou implica que són alumnes preferents alhora de formalitzar la preinscripció de Batxillerat als instituts del Masnou i tenen els mateixos drets que els alumnes propis d´aquests instituts.
D´aquesta manera, una família podrà escollir que el seu fill estudïi el Batxillerat a l´Institut d´Alella, però només hi tindrà accés si el centre té places lliures, el mateix que passava fins ara amb els instituts del Masnou.

Deixa un comentari