Publicat el 26/11/2022

D’acord amb el Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera (PES), s’activa l’alerta per sequera a partir del dia 25 de novembre de 2022, i mentre que es mantingui la situació actual

 

 

 

Amb un BAN d’alcaldia publicat aquest divendres 25 de novembre, es posa de manifest la situació d’alerta per sequera i les mesures generals que cal complir.

 1. Volum màxim d’aigua per habitant i dia
  Els volums totals d’aigua que entrin al dipòsit municipal per a l’abastament de la població no poden superar els 250 litres per habitant i dia (incloent activitats econòmiques i comercials).
 2. REG públic i privat
 • El reg de jardins i zones verdes ha de fer-se només en l’horari de menor insolació (de 20h a 8h).
 • La dotació per a reg ha de ser la mínima indispensable adaptant-se en tot moment a les condicions de temperatura i humitat. Cal evitar el reg durant moments de pluja. En qualsevol cas, no pot superar-se un volum de 450 m3/hectàrea/mes.
 • El reg dels jardins particulars es pot fer, com a màxim, dos dies cada setmana. Les entitats locals han de determinar la pauta d’alternança. Per defecte, els habitatges amb numeració parella o sense numeració poden regar els dimecres i els dissabtes, i els que tinguin numeració senar els dijous i els diumenges.
 1. PISCINES – l’ús d’aigua potable per ompliment queda limitat a:
 • El reompliment parcial de piscines amb sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per reposar les pèrdues d’aigua per evaporació i per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.
 • El primer ompliment de piscines de nova construcció.
 • En centres educatius, l’ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres per al bany d’infants.
 1. NETEJA de vehicles – l’ús de l’aigua queda limitat a:
 • Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l’aigua. Fora d’aquests establiments només es permet la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula amb esponja i galleda.
 • Es permet la neteja fora d’establiments comercials de vehicles per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. S’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d’animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments i de residus. Es farà sempre amb la mínima utilització d’aigua possible.
 1. NETEJA de carrers i mobiliari urbà
 • Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànegues d’aigua. La prohibició no inclou la neteja amb pal de fregar, amb galleda i esponja o amb sistemes de neteja d’alta pressió.
 • Els serveis municipals han de realitzar la neteja amb la mínima despesa d’aigua indispensable i prioritzant, quan sigui possible, l’ús d’aigua regenerada o aigua no procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable.
 1. FONTS ORNAMENTALS
  Resta prohibit l’ompliment total o parcial de les fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua, excepte els llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica, on es permet el mínim ús de l’aigua imprescindible pel seu manteniment; també es pot valorar el trasllat de la vida aquàtica afectada a d’altres entorns que n’assegurin la màxima supervivència amb el mínim consum d’aigua.
 2. GRANGES
  L’ús d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l’abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d’una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d’eficàcia equivalent.
 3. ELIMINACIÓ DE POLS EN L’AIRE
  Es prohibeix la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.
 4. RESPONSABILITATS
  Qui sigui sorprès contravenint aquestes prohibicions o qualsevol altra de les establertes al Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera serà objecte de denúncia pels ens competent en la matèria.

Es pot seguir l’estat de la situació clicant aquí.
Es pot llegir el BAN complet clicant al Web: https://www.vilassardedalt.cat/media/repository//noticies/2022/BAN_ALCALDIA_SEQUERA.pdf

 

Redacció
Imatge i font: Ajuntament de Vilassar de Dalt

Deixa un comentari