Publicat el 20/01/2023

La nova font de calor al TubVerd serà clau per poder donar servei als clients de les zones on s’ha ampliat la xarxa i al nou sector situat a la Iveco-Pegaso

 

 

El TubVerd disposa de més producció de calor gràcies a una nova extracció de vapor d’alta pressió provinent del Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme que ha posat en marxa Aigües de Mataró. Aquest nou sistema està dimensionat per obtenir fins a 30 Tn/h de vapor, que equivalen a 22,5 MW de potència tèrmica.

Aquesta nova font de calor, provinent de la valorització energètica dels residus que no es poden reciclar, permetrà donar servei als nous clients que es connecten a la xarxa de TubVerd, sobretot a les zones on s’han fet ampliacions els darrers anys, com el polígon industrial El Cros i l’avinguda de Lluís Companys i entorns. També s’ha fet en previsió de la futura arribada del servei al sector Iveco-Pegaso.

L’ampliació reforça el compromís de la ciutat de Mataró, a través dels seus equipaments i infraestructures, en la millora del medi ambient amb les fonts d’energia sostenibles, d’origen local i basada en els principis de l’economia circular: part de l’energia que contenen els residus generats per la ciutat, li és retornada en forma de calor.

TubVerd és una xarxa urbana de distribució de calor i fred mitjançant la circulació d’aigua d’Aigües de Mataró. Les fonts de calor més importants del TubVerd són el vapor procedent de la incineració del rebuig de la fracció resta dels residus tractats pel Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme i el biogàs extret en el procés de digestió anaeròbica del llot de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Mataró.

 

Redacció
Imatge i font: Consorci de Residus del Maresme

Deixa un comentari