Publicat el 16/07/2017

El regidor de Serveis Centrals, Juan Carlos Jerez, va presentar el passat 14 de juliol en roda de premsa l’Estudi de la població de Mataró amb data 1 de gener de 2017, que situa la ciutat per sobre del llindar dels 126.000 habitants per primer cop.

Segons les dades del padró continu, a 1 de gener de 2017 hi havia empadronats 126.159 habitants, 528 més que l’any anterior, la qual cosa suposa una variació relativa del 0,42 % respecte del principi d’any. Aquest creixement, si bé és inferior al registrat l’any anterior, ha estat suficient per superar la barrera dels 126.000 habitants i consolidar Mataró com la vuitena ciutat amb més habitants de Catalunya. En els darrers anys, a diferència d’altres ciutats, Mataró ha mantingut un creixement constant de la població.

L’any 2016, el saldo migratori (diferència entre altes i baixes) representa el 58,66% del saldo total de població i torna a recuperar el protagonisme perdut com a motor demogràfic de la ciutat després d’haver estat el saldo natural (diferència entre naixements i defuncions) la component, que des de l’any 2008, ha explicat la totalitat o bona part del creixement anual experimentat per la ciutat. Per nacionalitats, el saldo natural és negatiu per a la població de nacionalitat espanyola (-39 habitants) i positiu per a l’estrangera (+260 habitants), mentre que en el cas del saldo migratori, el de població de nacionalitat espanyola també és lleugerament negatiu (-28 habitants) i el de nacionalitat estrangera és clarament positiu amb +336 habitants.

La incidència de la població de nacionalitat estrangera –nascuda o no a la ciutat– continua sent un aspecte bàsic per poder entendre la dinàmica demogràfica de la ciutat més enllà dels corrents migratoris. En aquest sentit, en el darrer any, una part de l’increment anual de la població de nacionalitat espanyola és el fruit de la consecució de la nacionalitat espanyola per part de persones que tenien abans nacionalitat estrangera. En el decurs de 2016, 399 residents han experimentat aquest canvi.

Al llarg dels darrers cinc anys, Mataró ha augmentat la seva població en 2.032 nous habitants. Tot i que en els darrers dos anys la component migratòria (diferència entre altes i baixes) ha anat guanyant pes sobre el creixement total de la població, és la component vegetativa (diferència entre naixements i defuncions) aquella que explica més del noranta per cent del creixement demogràfic dels darrers cinc anys. En el període 2012-2016, el creixement natural dóna compte del 93,21% de la variació de la població dels darrers cinc anys.

En el darrer any, vuit dels onze barris de la ciutat han vist augmentar la seva població. Els que més han crescuts en termes absoluts són l’Eixample (+227), Cerdanyola (+212) i Rocafonda (+53). Per contra, els barris que registren les disminucions més significatives són Peramàs (-70), La Llàntia (-27) i Cirera (-5). En termes relatius, els barris que registren les variacions anuals positives més significatives són Centre (0,96%), l’Eixample (0,73%) i Cerdanyola (0,69%), mentre que les negatives corresponen als barris de Peramàs (-0,89%), i La Llàntia (-0,67).

Deixa un comentari